Menu
Home Page

Campwaith yr Wythnos

Dydd Gwener/Friday 21.10.16

Llongyfarchiadau i Corey Reid am ennill 'Campwaith yr Wythnos' yr wythnos hon. Mae Corey wedi bod yn gweithio'n galed ar yr iPad i gasglu data tywydd o wahanol gwledydd ar draws y byd. Da iawn Corey!smiley

Congratulations to Corey Reid for winning 'Work of the Week' this week. Corey has been working hard on the iPad to collect weather data from different countries around the world. Da iawn Corey!smiley

Top