Menu
Home Page

Digwyddiadau/Events

Dydd Gwener 6ed o Ionawr 2017 - Diwrnod HMS (Dim ysgol i blant)

Friday 6th January 2017 - Inset Day (No school for the children)

 

Dydd Llun 9fed o Ionawr - Clybiau allgyrsiol yn ail ddechrau (gweler y llythyr)

Monday 9th January - After school clubs re-start (please see letter)

 

Dydd Gwener 17eg o Chwefror - Hanner Tymor

Friday 17th February - Half Term

Top