Menu
Home Page

Digwyddiadau/Events

Dydd Gwener 8fed o Fedi 2018 - Llangrannog

Friday 8th of September 2018 - Llangrannog

 

Dydd Llun 10fed o Fedi 2018 - Diwrnod HMS (Dim ysgol i blant)

Monday 10th of September 2018 - Inset Day (No school for the children)

 

Dydd Mawrth 11eg o Fedi 2018 - Clybiau allgyrsiol yn ail ddechrau (gweler y llythyr)

Tuesday 11th of September 2018 - After school clubs re-start (please see letter)

 

Dydd Gwener 26ain o Hydref - Hanner Tymor

Friday 26th of October 2018 - Half Term

Top