Menu
Home Page

Gwaith Cartref/Homework

Gwaith Cartref - Gwyliau Pasg Homework - Easter Holidays

 

Pasg ar draws y byd! Easter around the world!

Dros y gwyliau pasg hoffem i chi ymchwilio a chasglu gwybodaeth am sut mae gwledydd eraill o amgylch y byd yn dathlu Pasg. Hoffem eich bod yn cofnodi yn eich cofnod dysg ac yn gwneud eich gwaith yn lliwgar ac yn ddeniadol.

Over the Easter holidays, we would like for you to research and collect information on how other countries around the world celebrate Easter. We ask that you record in your cofnod dysg and remember to make your work colourful and interesting!

 

Rydym yn gofyn eich bod yn dychwelyd y gwaith cartref erbyn Dydd Mawrth 25ain o Ebrill.
Homework to be returned to school by Tuesday, 25th of April.

 

Pasg o amgylch y byd

Gwaith Cartref 31.1.17 (Dosbarth Mathemateg Miss Phillips yn UNIG)

Homework 31.1.17 (Miss Phillips' Maths class ONLY)

Erbyn 1/2/17 - TO BE RETURNED 1/2/17.

 

Ymarfer dull Napier.

1) 35 x 27

2)145 x 53

3) 457 x 29

 

Diolch.

 

Gwaith Cartref Blwyddyn 5 18.11.16/Year 5 homework 18.11.16

 

Isod, mae caneuon ein sioe Nadolig wedi'u hatodi. Hoffwn eich bod yn ymarfer y caneuon dros y penwythnos. Diolch, Miss Phillips a Mr Pritchard.

Below, the songs for our Christmas show have been attached. We'd like for you to practise these songs over the weekend. Diolch, Miss Phillips and Mr Pritchard.

Tinsel ar y goeden

Brysiwch lawr y grisiau

Hen Hen Stori

Haleliwia

Gwaith Cartref 11.11.16 - I ddysgu geiriau personol a geiriau'r caneuon ar gyfer y Sioe Nadolig.

Homework 11.11.16 - To learn any personal words and words for the songs for our Christmas Show.

Diolch.

Gwaith Cartref Mathemateg - Hanner Tymor mis Hydref 2016

Gweler uchod gwaith cartref dros hanner tymor. Dosbarth mathemateg Miss Phillips yn UNIG.

See above the mathematics homework for half term. Miss Phillips' maths class ONLY.

14.10.16 - Gwaith Cartref Mathemateg - Grwp Miss Phillips yn unig.

14.10.16 - Mathematics Homework - Miss Phillips' group only.

 

Datryswch y symiau lluosi canlynol gan ddefnyddio: dull colofnau x3, dull Napier x3 a dull grid x3.

Solve the following multiplication sums using the: colomn method x3, Napier method x3 and grid method x3.

 

Dull colofnau:

1) 154 x 37 

2) 529 x 61

3) 826 x 97

 

Dull Napier:

1) 73 x 48

2) 752 x 38

3) 976 x 26

 

Dull grid:

1) 58 x 37

2) 314 x 52

3) 726 x 24

 

Diolch yn fawr,

Miss Phillips

 

 

Top