Menu
Home Page

Gwaith y Tymor This Term's Work

Tymor yr Hydref! Autumn Term!

 

Cymraeg/Welsh

 • Ysgrifennu araith / Write a speech 
 • ​Story greadigol yn seiliedig ar lun 'Noson Serlog' gan Rhiannon Roberts / A creative story based on the picture 'Starry Starry Night' by Rhiannon Roberts
 • Dyddiadur Plentyn yn yr Oes Fictoria / A diary entry of a child in the Victorian era

 

Saesneg/English

All of our work is based on Roald Dahl this term. Genres that we will cover include:

 

 • Poem
 • Design a new sweet
 • Diary entry
 • Create a new horrid child as a winner of the golden ticket

 

 

Mathemateg/Maths

 • Sgiliau sylfaenol / key skills (addition, subtraction, division, multiplication)
 • Arwynebedd a pherimedr / Area and perimeter 
 • Arian / Money
 • Siapiau 2D a 3D / 2D and 3D shapes

 

Gwyddoniaeth / Science

 • Y Corff / The body 
 • ​Trydan / Electricity 

 

Dyniaethau / Humanities  

 • CELF/ART: Astudio'r arlunydd Rhiannon Roberts / Study the artist Rhiannon Roberts
  • Edrych ar waith Quentin Blake / Look at Quentin Blakes work.
 • TGCh/ICT: Ein Byd Digidol / Our Digital World
 • DAEARYDDIAETH / GEOGRAPHY: Tywydd a Thwristiaeth / Weather and Tourism
 • HANES / HISTORY:  Oes Fictoria / The Victorian Era
 • ADDYSG GREFYDDOL / RELIGIOUS EDUCATION:

 

 

​Oes syniadau gennych chi? smiley

 
Top