Menu
Home Page

Llwyn On Miss Griffiths

Croeso i dudalen Dosbarth

Llwyn On! Blwyddyn  2

Miss Griffiths, Miss Craze a Miss Griffith

 

Cyngerdd Nadolig 2016/  Christmas Concerts 2016

 

Cynhelir ein sioe Nadolig eleni ar Ragfyr y 1af am 10:00 o gloch y bore yn neuadd yr ysgol.  A wnewch chi ddanfon gwisg eich plentyn i'r ysgol erbyn dydd Gwener 25ain o Dachwedd.  Diolch yn fawr

 

We will be holding our Christmas concert this year on the 1st of December in the school hall.  Could you please send your child's costume into school by 25th of November.  Diolch yn fawr.

 

If you wish to practice the Christmas concert songs please click on the links below.  

02 Can y Postmon - geiriau.mp3

Placeholder for audio player [Will play '02-can-y-postmon-geiriau.mp3']

03 Cardiau Nadolig - geiriau.mp3

Placeholder for audio player [Will play '03-cardiau-nadolig-geiriau.mp3']

05 Mynd i Fethlehem - geiriau.mp3

Placeholder for audio player [Will play '05-mynd-i-fethlehem-geiriau.mp3']

06 Can Y Doethion - geiriau.mp3

Placeholder for audio player [Will play '06-can-y-doethion-geiriau.mp3']

07 Can Y Bugeiliaid - llais.mp3

Placeholder for audio player [Will play '07-can-y-bugeiliaid-llais.mp3']

08 Dim Lle Yn y Llety - geiriau.mp3

Placeholder for audio player [Will play '08-dim-lle-yn-y-llety-geiriau.mp3']

Seren Olau.wav

Placeholder for audio player [Will play 'seren-olau.wav']

09 Pen-blwydd Pwy - geiriau.mp3

Placeholder for audio player [Will play '09-pen-blwydd-pwy-geiriau.mp3']

haleliwia.wav

Placeholder for audio player [Will play 'haleliwia.wav']

14_Yr_Anrheg_Orau MP3.mp3

Placeholder for audio player [Will play '14_yr_anrheg_orau-mp3.mp3']

Geira caneuon sioe Nadolig 2016

 

 

 

Ein thema y Tymor yma 'Y Goedwig Hudol'.

Our topic this term is 'The Magical Forest'. 

 

 

 

 

Cliciwch ar y linc isod  i ddarllen trosolwg Blwyddyn 2 Tymor yr Hydref- 

please click on the link below to read year 2's class overview for the Autumn term.

 

 

 

 

Trosolwg Tymor yr Hydref/ Class overview for the Autumn term

Byddwn yn astudio llyfr 'Y Gryffalo' gan Julia Donaldson ac Axel Scheffler, ac yn dysgu sut mae'r llygoden direidus yn ceisio dychryn anifeiliaid y goedwig gyda'i greadur dychmygol, Y Gryffalo.  Nid yw'r llygoden yn gwybod taw Gryffalo go iawn sydd yn cuddio yn y goedwig hudol!  Sut fydd y llygoden yn dianc rhag cael ei ffrio gyda bacwn?

 

We will be studying 'The Gruffalo' story by Julia Donaldson and Axel Scheffler, and learning how the mischievous mouse attempts to trick the woodland animals into believing in the existence of the creature, the Gruffalo.  Little does the mouse realize that the real Gruffalo is hiding in the magical forest!  How will the mouse escape the terrible claws of the Gruffalo?

 

 

 

 

 

 

Dewch i chwarae gemau y Gryffalo.  Click on the Gruffalo to play and enjoy the online activities. 

Dewch i ddarllen stori 'Y Gryffalo'/ Come and enjoy 'The Gruffalo Story'

Trip i Garw Nant 15 o Fedi 2016

Still image for this video

Diwrnod Roald Dahl 2016

Still image for this video
Top