Menu
Home Page

Taf a Nant Ddu Blwyddyn 3

Croeso i dudalen blwyddyn!

Welcome to year 3's page!

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

COFIWCH:- Fe fydd llyfrau darllen y plant yn cael eu danfon adref bob nos a disgwylir iddyn nhw cael eu dychwelyd yn y bore. Ar ôl darllen gyda'ch plant, llofnodwch neu ysgrifennwch nodyn yn y cofnod darllen.

REMEMBER:- Reading books will be sent home every day and need to be returned every morning. Please comment in their reading book after reading with them- English book comments in the back and Welsh book comments in the front of the book. Diolch.

 

*Os gwelwch yn dda, rhowch unrhyw arian mewn amlen wedi ei labeli gyda enw eich plentyn.

Please put any money that is sent to school in a labelled envelope. Diolch

 

Cymraeg/ Welsh

 • Ysgrifennu traethawd gan ddefnyddio 6 het feddwl De Bono-Ydy pobl yn dibynnu gormod ar dechnoleg? Essay writing using the six thinking hats of De Bono- Are we too dependant on technology?
 • Gweithgareddau ysgriennu wedi selio ar straeon o'r llyfr 'Deg Chwedl o Gymru' gan Meinir Wyn Edwards. Writing activities based on the book 'Deg Chwedl o Gymru' gan Meinir Wyn Edwards.

 

Saesneg/ English

 • Writing activities within the themes of:- Iceland, Ancient Egypt, Judaism.

 

 

Mathemateg/ Mathematics

 • Gweithagreddau rhesymu/ Reasoning activities.
 • Tymheredd-rhifau negative/ Temperature-negative numbers.
 • Lluosi/Multiplication.
 • Rhannu/Division.
 • Mesur/Measure
 • Cyfri mewn camau/ Counting in different steps.
 • Lluosi rhifau â 10/ Multiplying numbers with 10.  

 

Gwyddoniaeth/Science

 • Defnyddiau/ Materials

 

Dyniaethau/ Humanities

 • TECHNOLEG- Adeiladu pont/Build a bridge!.
 • CELF/ART- Quentin Blake
 • DAEARYDDIAETH- Mynyddoedd ac Afonydd/Mountains and Rivers.
 • CERDDORIAETH- Cyfansoddiad/ Composition/ Rhythm.
 • ADDYSG GREFYDDOL- Iddewiaeth/ Judaism.
 • TGCH/ICT-Amlgyfrwng/Multimedia.

 

Addysg Gorfforol/ Physical Education

 • Chwaraeon/ Sports- Rygbi, Hoci, Pêl Rwyd, Pêl Droed/Dance. Dydd Mawrth/ Tuesdays.

*Remember a separate kit is needed. Children are not wear their kit to school. Diolch.

 

Top