Menu
School Logo
Language
Search

5 y dydd Miss Griffiths

Ar y dudalen yma byddwn yn rhoi cwestiynau y dydd i chi gwblhau. Cwblhewch eich atebion ar bapur neu ar Seesaw. Gallwch gwblhau pob cwestiwn fel fideo ar Seesaw hyd yn oed, i ni gael gweld sut wnaethoch chi gwblhau'r cwestiwn. Neu gallwch lawr-lwytho app o'r enw Explain EDU lle gallwch recordio eich atebion i gyda ar unwaith. 

Pan rydych yn cwblhau y dasg, amserwch eich hun! Yna, gallwch weld os ydych yn cwblhau'r cwestiynau yn gyflymach bob dydd.

 

On this page we will be uploading 'questions of the day' for you to complete.  You can complete the questions on paper or on Seesaw. You could complete the questions as a video on Seesaw, for us to see your methods. Or you could download an app called 'Explain EDU' where you can record yourself answering all the questions at once (as you can add more than one slide.)

Remember to time yourself completing the task. Then you can see if you complete the questions quicker each day.

Enjoy and good luck!

Dydd Llun/Monday- 18.05.2020

Dydd Mawrth/Tuesday- 19.05.2020

Dydd Mercher- 20.05.2020

Dydd Iau-21.05.2020

Dydd Gwener/Friday- 22.05.2020

Dydd Llun/Monday- 11.05.2020

Dydd Mawrth/Tuesday- 12.05.2020

Dydd Mercher/Wednesday- 13.05.2020

Dydd Iau/Thursday- 14.05.2020

Dydd Gwener/Friday- 15.05.2020

Dydd Llun/Monday- 04.05.2020

Dydd Mawrth/Tuesday- 05.05.2020

Dydd Llun/Monday- 27.04.2020

Dydd Mawrth/Tuesday- 28.04.2020

Dydd Mercher- 29.04.2020

Dydd Iau/ Thursday 30.04.2020

5 y Dydd- 20.04.2020

5 y Dydd Dydd Mawrth- 21.04.2020

Dydd Mercher- 22.04.2020

Dydd Iau- 23.04.2020

Top