Menu
School Logo
Language
Search

5 y dydd!

Helo Blwyddyn 5 smiley

Mi fydd 5 cwestiwn mathemateg yn cael ei rhoi ar y dudlen hon yn ddyddiol o heddiw ymlaen. Rydyn ni wedi bod wrth ein boddau yn gweld eich gwaith mor belled, plis parhewch i rannu beth rydych yn gwneud gyda ni.

 

From today onwards, there will be 5 maths questions on this page for you to complete at home. We have really enjoyed seeing the work you have been doing so far, so please continue to share these with us! 

 

Cadwch yn ddiogel! Keep safe. 

 

Miss Phillips a Miss James

heart

30.03.20

 

1.      Beth yw'r gwahaniaeth rhwng 425 ac 13?

2.      Y tymheredd yn Iwerddon (Ireland) yw 3 gradd celsiws. Y tymheredd yng Nghymru yw -1 gradd celsiws.             Beth yw'r gwahaniaeth?

3.      Sawl 5 sydd mewn 324? Draw it/Prove it.

4.      12.3 x 4 =

5.       Yn y siôp, rydw i'n prynu bara am £1.09 a llaeth am £1.25. Rydw i'n talu gyda phapur £10.00. Faint o                newid byddai'n derbyn?

27.03.20

 

1.     Mae Alan yn talu £1,200 am wyliau haf am deulu o 4. Faint ydy hyn yn gweithio mas am bob person?
        (Alan pays £1,200 for a summer holiday for a family of 4. How much does this work out as per person?)

2.     Petal Rhian yn rhedeg 4.5 milltir pob dydd am wythnos, sawl milltir bydde hi wedi rhedeg erbyn diwedd          yr wythnos?

        If Rhian ran 4.5 miles every day for a week, how many miles would she have run by the end of the                  week?

3.     Rhestrwch ffactorau 30. (Cofiwch, ffactorau ydy'r rhifau sydd yn rhannu yn union gyda'r rhif).

4.     130ml + 2705ml =

5.     253 x 7 =           
        4653 x 4 =

        12.5 x 3 =

26.03.20

 

1.        Rhannu gyda 10 a 100:
           340 ÷ 10 =
           452 ÷ 100 =

           76.3 ÷ 10 =

2.        Rhannu yn defnyddio dull 'bus stop':

           946 ÷ 5 =

           543 ÷ 6 =

3.        Mae gen i £10.00. Rydw i'n gwario £3.46. Faint o newid ydw i'n derbyn?

4.        Rhestrwch luosrifau 6 hyd at 42. (Cofiwch luosrifau yw'r rhifau sydd yn y tabl)

5.        Beth yw chwarter 600?

25.03.20

 

1.     253 x 14 =

2.     Sawl cm sydd mewn 1.5m?

3.     Mae gan Sion potel o Fanta sy'n dal 500ml. Mae'n yfed 167ml. Faint sydd ar ôl yn y botel?

4.     Trefnwch y canlynol o'r lleiaf i'r mwyaf:
         1.42         4.03        7.2       1.12       0.67

5.     Casglwch ddata gan bobl yn eich tŷ. Gofynnwch iddynt y cwestiynau canlynol a nodwch eu hatebion ar            google sheets. 

        a) Beth yw maint eich esgidiau?
        b) Dewiswch rif rhwng 0-30.
        c) Beth yw eich oedran?
        ch) Beth yw'r 3 digid olaf eich rhif ffôn symudol?

 

Edrychwn ymlaen at weld eich gwaith. Diolch ffrindiau.


 

Top