Menu
School Logo
Language
Search

Blwyddyn 1- Mrs Collins/Mrs Dale a Mrs Reddy

laugh Croeso i dudalen Blwyddyn 1heart

 

Croeso enfawr i flwyddyn 1 ffrindiau! Os ydych yn hunan-ynysu, ewch hefyd at yr enfys 'Dysgu o gartref' uchod am weithgareddau i gwblhau yn y tŷ.

 

Ymarfer corff

Cynhaliwyd sesiwn ymarfer corff ar Ddydd Mawrth yn Wythnosol. Ar Ddydd Mawrth, mae angen i'ch plentyn gwisgo cit sydd yn addas am ymarfer corff gan gynnwys trainers.

 

Darllen

Mi fydd y llyfr darllen yn cael ei rannu fel aseiniad ar Seesaw. Gwasgwch y tab ‘Activities’ sydd ar ochor dde'r dudalen. I gofnodi’r darllen, llenwch y cofnod digidol sydd hefyd ar Seesaw yn y tab 'Activities' i chi lenwi yn ystod yr wythnos. (Edrychwch ar lythyr trefn darllen 2020 am fwy o arweiniad a gwybodaeth)

 

Gwaith Cartref

Mi fydd y gwaith cartref yn cael ei rannu fel aseiniad ar Seesaw. Gwasgwch y tab 'Activities' sydd ar ochor dde'r dudalen. Rhannwn y gwaith cartref ar Seesaw ar Ddydd Gwener. Os gwelwch yn dda cwblhewch yn brydlon erbyn Dydd Mawrth.

 

laughWelcome to year 1's pageheart

 

A very big welcome to Year 1! Get to know the Year 1 teachers and teaching assistants by watching the short video's below. There are video's to say hello to both children and parents. To access the activities for the week starting 7.09.2020, please click on the rainbow for 'Home learning' above.  If you are self-isolating please also click on the rainbow for 'Home learning' activities. 

 

Physical Education

P.E lessons are conducted every Tuesday. On Tuesday's, your children will need to wear suitable P.E kit to school, including trainers. 

 

Darllen

Your child's reading book will be shared as an assignment on Seesaw. Press the 'Activities' tab on the right hand side of the page. To record the reading, fill in the digital reading record that is also on Seesaw under the 'activities' tab, to fill as your child read's through the week. (For more information please see the letter on reading).

 

Gwaith Cartref

Homework will be shared as an assignment on Seesaw. Press the 'Activities' tab on the right hand side of the page. We will share a homework task with you every Friday. Please complete the homework task promptly by Tuesday.

 

 

I gysylltu ag athrawon dosbarth, e-bostiwch y cyfeiriadau isod.

To get in contact with the class teachers, please email the addresses below.

 

Miss Boyce: hboyce@santestudful.merthyr.sch.uk

Mrs Howells: llhowells@santestudful.merthyr.sch.uk

 

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. 

Thank you very much for your support,

 

Miss Boyce a Mrs Howells a Miss Craze, Miss Williams ac Anti Lynfa

        

 

Llythyr i rieni/Letter to parents

Top