Menu
School Logo
Language
Search

Blwyddyn 1- Mrs Collins/Mrs Dale a Mrs Reddy

laugh Croeso i dudalen Blwyddyn 1heart

 

Croeso enfawr i flwyddyn 1 ffrindiau! 

 

Ymarfer corff

Cynhaliwyd sesiwn ymarfer corff ar Ddydd Mawrth yn Wythnosol. Ar Ddydd Mawrth, mae angen i'ch plentyn gwisgo cit sydd yn addas am ymarfer corff gan gynnwys trainers.

 

Darllen

Rydym yn darllen gyda'r plant yn wythnosol. Byddwn yn newid eu llyfrau darllen os teimlwn eu bod nhw yn barod i symud ymlaen, os na plis parhewch i ymarfer yn y tŷ. Gofynnwn yn garedig i ddychwelyd eu llyfrau darllen a'r cofnod yn ddyddiol, os gwelwch yn dda.

 

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod fel aseiniad ar Seesaw, neu yn y llyfr gwaith cartref. Byddwn yn gosod y gwaith cartref ar Ddydd Gwener, felly gofynnwn yn garedig iddynt gwblhau'r gwaith erbyn Dydd Mawrth, os gwelwch yn dda.

 

laughWelcome to year 1's pageheart

 

A very big welcome to Year 1!

 

Physical Education

P.E lessons are conducted every Tuesday. On Tuesday's, your children will need to wear suitable P.E kit to school, including trainers. 

 

Reading

We read with the children weekly. We will change their reading books if we feel they are ready to move on, if not please continue to practice with them at home. We kindly ask that you return their reading books and reading record daily, please.

 

Homework

Homework will be placed as an assignment on Seesaw, or in their homework books every Friday. Therefore, we kindly ask for it to be completed by the following Tuesday. 

 

 

I gysylltu ag athrawon dosbarth, e-bostiwch y cyfeiriadau isod.

To get in contact with the class teachers, please email the addresses below.

 

Mrs Reddy: rreddy@santestudful.merthyr.sch.uk

Mrs Collins: kcollins@santestudful.merthyr.sch.uk

Mrs Dale: hdale@santestudful.merthyr.sch.uk

 

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. 

Thank you very much for your support,

Mrs Reddy, Mrs Collins, Mrs Dale, Miss Williams a Miss Phillips  

 

Top