Menu
School Logo
Language
Search

Blwyddyn 5 - Miss Jones a Miss Harris

Croeso i dudalen Blwyddyn 5

Cewch yr holl wybodaeth angenrheidiol ar y dudalen hon.

You will find any important information on this page.

 

 

Hoffem estyn croeso cynnes i chi i Flwyddyn 5! Dyma ein tudalen ar gyfer y flwyddyn 2022- 2023. 

Rydyn ni'n astudio llawer o bethau diddorol a chyffrous ym mlwyddyn 5. Dewch i weld ein gwaith arbennig! 

 

A very warm welcome to Year 5! Here is our class page for 2022 - 2023. We will be studying a variety of exciting and interesting themes in Year 5. Come and see our amazing work!

 

 

Manylion cyswllt / Contact details:

Miss Jones: ejones@santestudful.merthyr.sch.uk 

Miss Harris: aharris@santestudful.merthyr.sch.uk

Gwybodaeth defnyddiol- Cyfarwyddiadau Google Classroom a Seesaw/Useful information- Parent guide to Google Classroom and Seesaw

Top