Menu
School Logo
Language
Search

Blwyddyn 6-

Croeso i dudalen Blwyddyn 6!

 

Helo ffrindiau, a chroeso i Flwyddyn 6! Rydym yn edrych ymlaen yn arw i'ch croesawu nol i'r ysgol, ac yn gyffrous am y flwyddyn o'n blaenau. Bydd digon o gyfloedd gennym i ddysgu, mwynhau a chasglu atgofion melys! 

 

Am yr hanner tymor cyntaf, byddwn yn astudio gwlad fach sy'n eithaf pwysig i ni gyd...Cymru! Felly, byddwch yn barod i ddysgu am bopeth sy'n ymwneud a'n gwlad arbennig ni!

 

Hello everyone, and welcome to Year 6! We are really looking forward to welcoming you all back to school, and we are very excited about the year ahead. We can't wait to start learning, playing and gathering unforgettable memories together!

 

During the first half term, we will be studying one small country that's quite important to us all...Wales! So, make sure you are ready to learn about everything that makes our nation a special place!

 

Manylion cyswllt/Contact details: 

Mr Pritchard: opritchard@santestudful.merthyr.sch.uk

Mrs Phillips: hphillips@santestudful.merthyr.sch.uk

 

Cliciwch ar y botwm 'Gweithio o'r Cartref' i ddarganfod eich tasgau diweddaraf.

Click on the 'Home Learning' button to access the latest tasks. 

 

 

 

 

 

 

 

Llythyron i rieni/Letters to parents

Gwybodaeth defnyddiol- Cyfarwyddiadau Google Classroom a Seesaw/Useful information- Parent guide to Google Classroom and Seesaw

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth am yr holl bethau sydd yn digwydd ym mlwyddyn 6.

 

Here you will find out lots of information about what is happening in Year 6.

Top