Menu
Home Page

Can yr Wythnos - Cyfnod Sylfaen

Can yr Wythnos 12.02.2018 - Cân Cymharu - The Cyw Comparing Song

Lan a lawr, bach a mawr, swnllyd a distaw - be arall alli di gymharu? Mae llwythi o gemau a fideos ar gael ar wefan Cyw - clicia http://s4c.cymru/cyw i chwarae! Big and small, quiet and loud, what else can you compare?

Can yr Wythnos 05.02.2018 - Cân yr Wythnos - Yr Wyddor 🍎

Song of the Week - Yr Wyddor / The Alphabet 🍎

Can yr Wythnos 29.01.2018 - Cân Y Tymhorau / The Seasons Song

Mae gan pob tymor llond lle o hwyl, dere i ganu cân i bob un! Mae llawer mwy o ganeuon a gemau i'w cael ar wefan http://s4c.cymru/cyw

Can Yr Wythnos 22.01.2018 - Y Tywydd (Sblish Sblosh!)

Mae llwythi o ganeuon, gemau a rhaglenni i'w gweld ar wefan Cyw, dewch draw! http://s4c.cymru/cyw There are lots of songs, games and shows on the bilingual Cyw site, come and visit! http://s4c.cymru/cyw

Chwarae gyda'r Anifeiliaid - Play along with the Cyw Animals song

Lle wyt ti'n hoffi chwarae? Galli di chwarae gyda Criw Cyw unrhywle! Mae llwythi o gemau a fideos ar gael ar wefan Cyw - clicia http://s4c.cymru/cyw i chwarae. Where do you like playing?

Diolch Nadolig | Cyw's Christmas Thank-you

Cofiwch i ddweud diolch am eich anrhegion y Nadolig yma! Beth cawsoch chi gan Sion Corn?

Nadolig llawen iawn i chi gan Griw Cyw! http://s4c.cymru/cyw A very happy Christmas to you from the Cyw Crew! htp://s4c.cymru/cyw

Top