Menu
School Logo
Language
Search

Caneuon Sioe Nadolig

Yfory / Tomorrow

 

Yfory

 

Darcy: Daw heulwen ar fryn, yfory

Gelli fentro popeth ar yfory,

Fe fydd haul.

Wrth feddwl am, yfory

Poen ac ofnau heddi sy’n diflannu

Yn ddi-ffael.

 

Pan fo heddiw yn ddydd mor brudd ac unig,

Fe godaf fy mhen tua’r nen a dweud.

 

O daw heulwen ar fryn, yfory

Felly rhaid i’m beidio digalonni,

Fe ddaw’r wawr.

Yfory, yfory, fe’th garaf, yfory

Yfory sy’n agos nawr

 

   Plant y Wyrcws: Wrth feddwl am, yfory

Poen ac ofnau heddi sy’n diflannu

Yn ddi-ffael.

Pan fo heddiw yn ddydd mor brudd ac unig,

Fe godaf fy mhen tua’r nen a dweud.

 

           Pawb:   Daw heulwen ar fryn, yfory

Gelli fentro popeth ar yfory,

Fe fydd haul.

Wrth feddwl am, yfory

Poen ac ofnau heddi sy’n diflannu

Yn ddi-ffael.

 

When I'm stuck with a day that's grey and lonely
I just stick up my chin and grin and say, oh…

The sun will come out tomorrow
So you gotta hang on 'til tomorrow, come what may!

 

Darcy:  Tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow
You're only a day away

Tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow
You're only a day away

 

 

Bwyd, Bendigaid Fwyd

Bwyd, Bendigaid Fwyd

 

Aros a wnawn ni y plant

Hyd  nes byddwn ni yn gant

Dyna’r cyfan gawn fydd griwel

Gweddi rown bob bore ddydd

Pa ryw newid bwyd a fydd?

Dyna’r cyfan gawn fydd griw – el!

 

Bara nid oes  na briwsionyn na chrwst

Dim iw fegian na’I fenthyg na’I ddwyn

Ond does dim sydd yn well na dychmygu o bell

Pan fydd pawb sydd o’n hamgylch yn cwyn-o.

 

Bwyd bendigaid fwyd

Wy, selsig a mwstard

Pob archwaeth a gwyd

A jeli a chwstard.

Plwm pwdin  yn felys iawn

Dyna ein dymuniad

Cwyn pobl gyfoethog gawn

In-di-gestion!

 

Merched: Bwyd bendigaid fwyd

Hyn fydd I ni’n nefoedd

Tair gloddest y dydd

Dyna I chi wleddoedd

Rhyw ddiwrnod cawn Ddarn o gig

Cig gorau erioed!

O! Bwyd, bendigaid fwyd

Diolch am fwyd, bendigaid fwyd   (nol ir top – ailadrodd)

 

Bwyd, bendigaid fwyd

Pa ots am ei olwg

Da, gweddol neu ddrwg

Crand neu yn ddiolwg

Dychmygwch gael treulio oes

Trwy ddal ati I fwyta

Un foment o brofi’n llawn – HARRI: ir ymylon.

 

Bwyd bendigaid fwyd

Hyfryd fyddai’r profiad

O dipyn bach mwy

Dyna ein dymuniad

Pam rhaid i ni feddwl am

Ddim, dim ond rhoi nwyd ar fwyd..

Hudolus fwyd, ryfeddol fwyd, godidog fwyd

Anhygoel fwyd, ysgubol fwyd, bendigaid fwyd!

 

 

 

Bywyd Caled

Bywyd caled

 

Bywyd caled sydd i ni,

Bywyd caled sydd i ni,

Yn lle chwarae, rhaid gwneud gwaith,

Gweithio, gweithio, oriau maith,

Bywyd caled iawn.

 

Bywyd caled sydd i ni

Bywyd caled, wir i chi,

Amser cinio, crystyn gawn,

Bolie gweigion, nid rhai llawn,

Bywyd caled iawn.

 

Mae pob diwrnod yn dywyll a chymylog,

Does dim gobaith y cawn ni weld yr haul,

Mae pob diwrnod yn ddiflas ac undonnog,

Mae’r bywyd hwn yn wirion ac yn wael.

 

Mae pob diwrnod yn dywyll a chymylog,

Does dim gobaith y cawn ni weld yr haul,

Mae pob diwrnod yn ddiflas ac undonnog,

Mae’r bywyd hwn yn wirion ac yn wael.

 

Bywyd caled sydd i ni,

Bywyd caled sydd i ni,

Yn lle chwarae, rhaid gwneud gwaith,

Gweithio, gweithio, oriau maith,

Bywyd caled iawn.

 

“Santa Claus? What’s that? Who’s he?”

Does ‘na neb i’n caru ni

Ni yw’r plant heb rieni,

Bywyd caled iawn.

 

 

 

Chim Chiminey

Chim chiminey

 

Chim chiminey
Chim chiminey
Chim chim cher-ee!
A sweep is as lucky
As lucky can be

 

Chim chiminey
Chim chiminey
Chim chim cher-oo!
Good luck will rub off when
I shakes 'ands with you
Or blow me a kiss
And that's lucky too

 

Now as the ladder of life
'As been strung
You may think a sweep's
On the bottommost rung

Though I spends me time
In the ashes and smoke
In this 'ole wide world
There's no 'appier bloke

 

Chim chiminey
Chim chiminey
Chim chim cher-ee!
A sweep is as lucky
As lucky can be

Chim chiminey
Chim chiminey
Chim chim cher-oo!
Good luck will rub off when
I shakes 'ands with you x 2

 

 

 

Haleliwia

Haleliwia

 

Mewn dwrn o ddur mae'r seren wen

Mae cysgod gwn tros Bethlehem

Dim angel gwyn yn canu Haleliwia.

Codi muriau, cau y pyrth

Troi eu cefn ar werth y wyrth

Mor ddu yw'r nos ar strydoedd Palesteina.

Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia.

 

Mae weiran bigog gylch y crud

A chraith lle bu creawdwr byd

Mae gobaith yno'n wylo ar ei glinia'

A ninnau'n euog bob yr un

Yn dal ei gôt i wylio'r dyn

Yn chwalu pob un hoel o Haleliwia.

Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia.

 

Mae'r nos yn ddu mae'r nos yn hir

Ond mae na rai sy'n gweld y gwir

Yn gwybod fod y neges mwy na geiria'

Mai o'r tywyllwch ddaw y wawr

A miwsig ddaeth â'r muriau lawr

Daw awr i ninnau ganu Haleliwia.

Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia.

 

Nadolig Llawen i chi gyd

Nadolig Llawen i chi gyd

 

Brysiwch lawr y grisiau

Syllwch ar bresantau

Beic mawr coch ac aur

Doli ddel i Mair.

Teulu a pherthnasau

A ffrindiau i gyd yn cwrdd

Mae’r twrci leni’n werth ei weld

Eisteddwch wrth y bwrdd.

 

Nadolig Llawen i chi gyd

I deulu mawr y byd

Ynghanol swn y dathlu

A oes na le i’r Iesu

Neu ydi’r llety’n llawn o hyd?

 

Brysiwch at ei breseb

Sylwch ar ei wyneb

Yn y gwely gwair

Iesu faban Mair

Doethion a bugeiliaid

Yn addoli yno ynghyd

Gadewch i ninnau fynd i’w weld

        A sefyll wrth ei grud            

 

Nadolig Llawen i chi gyd

I deulu mawr y byd

Ynghanol swn y dathlu

A oes na le i’r Iesu

Neu ydi’r llety’n llawn o hyd? x2

 

 

Hen, Hen Stori

Hen, Hen Stori

 

Seren wen uwch ben y byd,

Baban annwyl yn ei grud.

Mwyn fugeiliaid ar y rhos

gwylio’u praidd yn nhrymder nos.

 

Golau’n gylch o entrych Nef,

Oenig bychan yn rhoi bref.

Engyl glan a’u can yn un 

“Ganwyd heddiw Geidwad dyn”.

 

Dewch gwrandewch yr hen hen stori,

Iesu Grist, ddaeth i’n gwaredu

Dewch a chenwch am y trysor drud

Yn y gwair, Faban Mair, Gwaredwr byd.

 

Pwy yw’r rhain o’r Dwyrain sydd

Ar y ffordd yn hwyr y dydd?

Doethion dri yn holi’n daer

pa le ganwyd Mab y Saer?

 

Seren wen uwch ben y byd,

Rho dy lewyrch i ni gyd;

Awn yn llu i’r llety gwael

i groesawu’n Prynwr hael.

 

Dewch gwrandewch yr hen hen stori,

Iesu Grist, ddaeth i’n gwaredu

Dewch a chenwch am y trysor drud

Yn y gwair, Faban Mair, Gwaredwr byd. x2

 

Tinsel ar y Goeden

Tinsel ar y goeden

 

Tinsel ar y goeden,
Seren yn y nen,

A doli fach yn eistedd mor ddel ar frig y pren.

Ai hyn yw’r Nadolig?
Pwy a wyr?

 

Clychau Santa’n tincial,
Dros yr eira man,
A lleisiau plant yn uno
I ganu carol lan.

Ai hyn yw’r Nadolig?
Pwy a wyr?

 

Plant yn dawel, dawel,
Yn eu cwsg drwy’r oriau bach,
A breuddwyd fwyn yn gofyn,
A ddaw Santa gyda’i sach?

 

Daw teganau lawer a phwy a wyr o ble?

A swn eu chwerthin hapus a glywir dros y lle.

Ai hyn yw’r Nadolig?
Pwy a wyr?

 

Clychau eglwys fechan gyda’i neges i’r holl fyd,

Yn canu i’n hatgoffa fod y baban yn ei grud.

Neswch at y preseb, plygwch yno’n llwyr.
Wrth weld y brenhinoedd a’r engyl,

Nid oes rhaid gofyn, pawb a wyr.

 

Top