Menu
School Logo
Language
Search

Derbyn- Mrs Y Jones

Dydd Llun Medi’r 7fed Monday 7th September 2020

Croeso i’r Derbyn ffrindiau! Dyma ni ar gychwyn blwyddyn newydd sbon ac rydyn ni’n gyffrous iawn i rannu’r daith gyda chi ffrindiau annwyl! Heddiw rydyn ni’n paratoi ar gyfer eich dychweliad! I gychwyn mi fyddwch chi yn yr ysgol am ddeuddydd ac yn dysgu o adref am dridiau ac yna mi fyddwch yma yn llawn amser. Felly rydym am rannu gyda chi cyfres o weithgareddau syml er mwyn i chi gyflwyno eich hun i ni.

Yn union, mi fyddwn yn cyflwyno system Seesaw unigol eich plentyn, sef portfolio digidol dysgu unigol i chi ond yn anffodus hyn o bryd mae angen gweinyddu’r broses dros yr ysgol gyfan. Felly gwyliwch allan am gôd unigryw cyfri eich plentyn trwy’r ebost. Mi fydd angen i chi lawrlwytho’r ap neu fynd i’r wefan er mwyn ymuno. Ni fyddwn yn defnyddio y system Dojo fel system gosod gweithgareddau ond yn hytrach fel ein system wobrwyo.

 

Felly gofynaf yn garedig i chi e bostio’r gwaith ataf-

yjones @santestudful.merthyr.sch.uk

 

Here we are at the start of a brand new year and we're very excited to share the journey with you little friends! Today we are preparing for your return! Initially you will be at school for two days and will be learning from home for three days. Until you return full time we would like to share with you a series of simple activities for you to introduce yourself.

Soon we will be introducing your child's individual Seesaw system, which is an individual digital learning portfolio. Seesaw classrooms for this academic year are in the process of being set up over the whole school. So look out for your child's unique account code via email. You will need to download the app or go to the website to join. We will not use the Dojo system as an activity setting system but as our reward system. So I kindly ask you to email  the work- We look forward to seeing your excellent work.

Diolch ffrindiau!

yjones @ santestudful.merthyr.sch.uk

 

XXX

Tasg: Task: Dyma fi a fy nheulu. Me and my family.

My one page profile. All about me.

All about me. Amdana i

Llythyr i rieni/Letter to parents

Annwyl rhieni,

Gyda nifer o blant yn hunan ynysu, gofynnwn yn garedig i chi helpu eich plentyn i gwblhau’r tasgau canlynol yn ystod yr amser hwn. Gofynnwn i chi gwblhau cymaint o’r gweithgareddau bwydlen gwaith cartref a phosib, yn ogystal â mewngofnodi i Seesaw i gwblhau’r tasgau sydd wedi eu gosod i’ch plentyn.

I fewngofnodi i Seesaw, fe fydd angen i chi lawrlwytho’r ap neu fynd i’r wefan. Rydym wedi danfon QR code a text code eich plentyn adref fel llythyr neu atoch fel e-bost er mwyn i chi mewngofnodi. Unwaith rydych wedi mewngofnodi, ewch i’r ‘activities’ tab, ac yna ‘awaiting response’. Yno, gwelir yr holl weithgareddau nad yw eich plentyn wedi’i cwblhau.

Ni fyddwn yn defnyddio HWB ar gyfer plant y derbyn yn ystod yr amser yma.

Cofiwch gallwch gysylltu a ni yn ystod yr amser yma trwy ddefnyddio e-bost personnol y dosbarth sydd ar gael ar wefan yr ysgol.

Diolch yn fawr

Staff y derbyn

 

 

 

 

Dear parents,

With a number of children in self isolation, we kindly ask that you help your child complete the following activities during this time. We ask that you complete as many of the menu homework tasks as possible, as well as logging in to Seesaw to complete the activities listed there.

Your child’s personal QR code and text code have been sent home as a letter or emailed to you. To login to Seesaw. you will need to either download the Seesaw app or access it via the Seesaw website. There, you can use the QR or text code to login. Once logged in, click on the activities tab, and then awaiting response, here you will see all of the activities your child has not responded to.

As a year group, we won’t be using HWB at this time.

Remember, you can contact us during this time via the class email, which can be found on the school website.

Thank you for your cooperation

Reception staff

Bwydlen gwaith cartref Pasg / Easter menu homework

Cliciwch ar linc y pwynt pwer er mwyn ymarfer adnybyddiaeth y seiniau. Click on the power point link to practise the recognition of the sounds.

Cofiwch ddefnyddio app Tric a Chlic! Remember to use the Tric a Chlic app. Available for free in the app store!

Top