Menu
School Logo
Language
Search

Cribyn- Derbyn Mrs Solik

Croeso i ddosbarth

Mrs Gibbin,

Mrs Deery a 

Miss Williams!

Mae ein tymor gyntaf bron drosodd. Rydyn ni wedi mwynhau cwmni ein dosbarth newydd y tymor yma. Mae gen i bleser i ddweud ei bod pob plentyn wedi setlo i mewn yn hyfryd. Diolch yn fawr am eich holl gydweithied dros y tymor. 

 

Hoffwn ni dymuno chi gyd Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Da! Oddi wrth y staff i gyd yn y derbyn. Gobeithion ni fyddech chi yn joio dathlu Nadolig dros yr wythnosau nesaf. 

 

Rydym yn edrych ymlaen at weld chi i gyd eto yn y flwyddyn newydd ar ôl i ni gyd wedi bwyta digon o dwrci ac wedi yfed digon o mulled wine.

 

 

Our first term is nearly over. We have thoroughly enjoyed this term with our new class. I am happy to say that all children have settled in wonderfully. Thank you so much for your co-operation this term as parents and guardians. 

 

We would like to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year! from us all in reception. We hope you have a lovely time celebrating over the next few week. 

 

We look forward to seeing you again in the new year once we have all had our fair share of turkey. mince pies and mulled wine. 

 

 

Nadolig LLawen!!!!!! 

 

 

 

Top