Menu
School Logo
Language
Search

Cribyn- Derbyn Mrs Solik

Llythyr i rieni/Letter to parents

Annwyl rhieni,

Gyda nifer o blant yn hunan ynysu, gofynnwn yn garedig i chi helpu eich plentyn i gwblhau’r tasgau canlynol yn ystod yr amser hwn. Gofynnwn i chi gwblhau cymaint o’r gweithgareddau bwydlen gwaith cartref a phosib, yn ogystal â mewngofnodi i Seesaw i gwblhau’r tasgau sydd wedi eu gosod i’ch plentyn.

I fewngofnodi i Seesaw, fe fydd angen i chi lawrlwytho’r ap neu fynd i’r wefan. Rydym wedi danfon QR code a text code eich plentyn adref fel llythyr neu atoch fel e-bost er mwyn i chi mewngofnodi. Unwaith rydych wedi mewngofnodi, ewch i’r ‘activities’ tab, ac yna ‘awaiting response’. Yno, gwelir yr holl weithgareddau nad yw eich plentyn wedi’i cwblhau.

Ni fyddwn yn defnyddio HWB ar gyfer plant y derbyn yn ystod yr amser yma.

Cofiwch gallwch gysylltu a ni yn ystod yr amser yma trwy ddefnyddio e-bost personnol y dosbarth sydd ar gael ar wefan yr ysgol.

Diolch yn fawr

Staff y derbyn

 

 

 

 

Dear parents,

With a number of children in self isolation, we kindly ask that you help your child complete the following activities during this time. We ask that you complete as many of the menu homework tasks as possible, as well as logging in to Seesaw to complete the activities listed there.

Your child’s personal QR code and text code have been sent home as a letter or emailed to you. To login to Seesaw. you will need to either download the Seesaw app or access it via the Seesaw website. There, you can use the QR or text code to login. Once logged in, click on the activities tab, and then awaiting response, here you will see all of the activities your child has not responded to.

As a year group, we won’t be using HWB at this time.

Remember, you can contact us during this time via the class email, which can be found on the school website.

Thank you for your cooperation

Reception staff

Top