Menu
School Logo
Language
Search

Derbyn- Mrs Solik

Croeso i’r Derbyn ffrindiau!

Dyma ni ar gychwyn blwyddyn newydd sbon ac rydyn ni’n gyffrous iawn i rannu’r daith gyda chi ffrindiau annwyl!

Heddiw rydyn ni’n paratoi ar gyfer eich dychweliad! I gychwyn mi fyddwch chi yn yr ysgol am ddeuddydd ac yn dysgu o adref am dridiau ac yna mi fyddwch yma yn llawn amser.  Felly rydym am rannu gyda chi cyfres o weithgareddau syml er mwyn i chi gyflwyno eich hun i ni.

Yn ystod y flwyddyn, mi fyddaf yn defnyddio Seesaw i osod gwaith cartref er mwyn i chi gwblhau. Rwyf wedi gosod tasg yno yn barod er mwyn i chi gwblhau, a rhoi’r cyfle i chi dod yn gyfarwydd gyda’r wefan neu’r ap. Ni fyddwn yn defnyddio'r system Dojo fel system gosod gweithgareddau  ond yn hytrach fel ein system wobrwyo.

Felly gofynnaf yn garedig i chi e bostio’r gwaith ataf-

l.solik@santestudful.merthyr.sch.uk

Edrychaf ymalen at gweld eich gwaith gwych!

Here we are at the start of a brand new year and we're very excited to share the journey with you little friends!

Today we are preparing for your return! Initially you will be at school for two days and will be learning from home for three days.  Until you return full time we would like to share with you a series of simple activities for you to introduce yourself.

Throughout the year we will be using Seesaw to set homework activities. I have already uploaded an activity for you to complete and to give you an opportunity to familiarise yourselves with the website or app.We will not use the Dojo system as an activity setting system but as our reward system.

So I kindly ask you to email me the work- We look forward to seeing your excellent work.

Diolch ffrindiau

l.solik@santestudful.merthyr.sch.uk

XXX

Tasg - Tynnu llun Task - Draw a picture

Dyma dasg bach syml i chi gwblhau yn ystod yr wythnos hon.

Here's a simple tasg for you to complete during this week.

Llythyr i rieni/Letter to parents

Top