Menu
School Logo
Language
Search

Cwrdd â'r Cyngor Ysgol / Meet our School Council

Our School Council represents the views of all our pupils. It gives children the opportunity to make their voices heard and feel part of the whole school community.

Dyma aelodau'r Cyngor Ysgol 

Reuben Blwyddyn 4
Emrys Blwyddyn 5
Saul Blwyddyn 4
Luke Blwyddyn 6
Llinos Blwyddyn 6
Nancy Blwyddyn 3
Haydn Blwyddyn 3
Hollie Blwyddyn 6
Jac Blwyddyn 6

Tymor y Gwanwyn

  • Rydym wedi bod yn brysur yn chwilio am adnoddau ar gyfer amser chwarae. Byddwn yn gwneud archeb yn fuan ar ol hanner tymor! smiley

 

    We have been very busy searching for equipment for play times. We will       be making an order after half term smiley

  • Ein bwriad yw i ailsefydlu'r arhosfan ffrindiau

 

 

Top