Menu
School Logo
Language
Search

Cymraeg

Dydd Llun- 20.04.2020

 


Tasg heddiw yw i ddarganfod ffeithiau diddorol am y môr-leidr enwog Barti Ddu. Ewch draw i Seesaw neu Google Classroom i wylio fideo doniol gan y rhaglen 'Am Hanes'. Yna nodwch y ffeithiau rydych chi wedi dysgu am Barti Ddu, fel eng: Pryd cafodd ei eni? Pryd bu farw? Ar ba long gweithiodd Barti Ddu? Ble deithiodd Barti Ddu? ayyb.  Yn ogystal â fideo mae lincs i wefannau llawn ffeithiau diddorol.  Cofnodwch eich ffeithiau mewn map meddwl ar y Google Slides neu ar y daflen sydd wedi ychwanegu ar Seesaw.

Diolch Ffrindiau! smiley

 

 

Dydd Mawrrth- 21.04.2020

Ysgrifennwch ansoddeiriau/cymariaethau i ddisgrifio Barti ddu. Ychwanegwch eirfa i ddisgrifio ei golwg o amgylch y corff a geirfa i ddisgrifio’i phersonoliaeth tu fewn i’r corff.  Os mae’n haws,  meddyliwch am ddisgrifiadau yn Saesneg yn gyntaf, yna ewch ati i gyfieithu’r eirfa  gan ddefnyddio google translate. Mae banc o syniadau ar Google Classroom i’ch helpu.  Cwblhewch y gwaith ar Google Classroom neu Seesaw. Mae template yna i chi!

 

Write adjectives and similes to describe the pirate Barti Ddu.  Use the template on Google Classroom or Seesaw.  Please add the descriptions of his appearance outside the body and his personality descriptions inside the outline.  You may find it easier to collect English adjectives to begin and then use Google translate to record your work in Welsh.  

Dydd Mercher- 22.04.2020

Mae'r tasg heddiw yn cynnwys model o bortread Barti Du.  Darllenwch y model ac ewch ati i labelu'r nodweddion gan ddilyn y cod lliw. Nodweddion i ddarganfod: ansoddeiriau, cymariaethau, ffeithiau ac atalnodi.

 

Identify features of a character portrait in a written model. Read the written model and annotate by highlighting the features using the colour code.  Features to discover: adjectives, similes, facts and punctuation. 

 

Please complete the work on Seesaw or Google Classroom!

Diolch ffrindiausmiley

Dydd Iau- 23.04.2020

Yn y dasg heddiw, rydyn ni am i chi creu brawddegau 2bar. Gweler yr enghraifft yn y linc ar 'Seesaw' sut i greu hyn. Sawl brawddeg wahanol ydych chi'n gallu creu? Pob lwc!

Can you create your own Alan Peat sentences? In this task you will need to create '2Pairs sentences'. How many can you think of? Good luck!

***Croeso i chi ysgrifennu eich brawddegau ar ddarn o bapur ac yna uwch lwytho llun i Seesaw. Your welcome to complete the task on a piece of paper and then attach the photo to Seesaw!***

Dydd Gwener/Friday- 24.04.2020

 

Beth ydyn ni wedi dygu'r wythnos hon? Heddiw rydyn ni am i chi ysgrifennu portread Barti Ddu gan gynnwys popeth rydyn ni wedi dysgu (ffeithiau, ansoddeiriau, cymhariaeth a brawddegau 2bar). Darllenwch dros y model am syniadau ac ewch ati i greu un eich hun!

Llwybr Llwyddiant

1. Ffeithiau- pryd gafodd ei eni? Ble oedd yn byw? Sut daeth yn fôr-leidr? Enw’r llong, Ble deithiodd Barti Ddu ? Pryd bu farw?

2. Brawddegau 2bar (gan gynnwys atalnodi cywir)

3. Ansoddeiriau effeithiol 4. Cymariaethau 5. Ysgrifennu yn y gorffennol- agoriadau roedd, berfau -odd (teithiodd, cafodd, buodd)

*** Mi fydd hi'n haws efallai i gofnodi'r gwaith heddiw ar Google Classroom mae template yna i chi!***

 

Today's task is to write a character profile on Barti Ddu. Use the research and ideas you've worked on this week to help wit ideas. Read the model from Wednesday's task for ideas. Please follow the toolbox below: Toolbox:

1. Include facts- Name, when/where was he born? Name of the ship, Where did he travel?

2. 2pairs sentences (with correct punctuation)

3. Effective adjectives

4. Similes

5. Write in the past tense- Roedd, berfau-odd (Teithiodd, cafodd, buodd ayyb)

Top