Menu
School Logo
Language
Search

Cyngor ECO / ECO council

                                                        

Ar Ddydd Mercher yr 22ain o Ebrill dathlwyd gan bawb led y byd Diwrnod y Ddaear. Am ei 50fed dathliad, y ffocws yw gweithred hinsawdd – Climate action. Gofynnwn i chi am ddiwrnod y Ddaear i ystyried eich effaith chi ar yr hinsawdd ac ein hamgylchedd a chwblhau rhai o’r tasgau o'r grid ar y ddogfen isod, am Ddiwrnod y Ddaear. Cofiwch i’w rhannu ar Seesaw gyda’ch athrawon dosbarth fel ein bod yn gallu dathlu ac ystyried ein gweithredoedd hinsawdd fel cymuned ysgol.

 

On Wednesday the 22nd of April Earth day is celebrated by all around the world. For their 50th celebration this year, the focus is on Climate action. I ask you, for Earth day, to consider your effect on the environment and climate change and show support by completing some of the Earth day tasks from the grid in the document below. Remember to share them with your class teacher on Seesaw so we can celebrate and consider our Climate action as a school community.

Gweithgareddau / Activities

Top