Menu
School Logo
Language
Search

Cyngor Eco / Eco Council

Sefydlwyd Eco-Gyngor ein hysgol gyda chynrychiolwyr o bob dosbarth o flwyddyn dau i chwech. Mae Cyngor Eco yr ysgol yn cyfarfod yn rheolaidd i lunio ac yna gweithredu cynllun gweithredu i’r ysgol ar gyfer gwella'r amgylchedd. Mae plant yn trafod ffyrdd o wella amgylchedd eu hysgol o gasglu sbwriel i sefydlu ffyrdd o arbed ynni yn yr ysgol.

 

Our school's Eco Council was established with representatives from all classes from year two to six. The school's Eco Council meets regularly to draw up and then implement a school action plan for improving the environment. Children discuss ways to improve their school environment from litter picking to establishing ways to save energy at school.

Targedau'r Cyngor Eco

Still image for this video
Top