Menu
School Logo
Language
Search

Cynllun Datblygu Ysgol/School Development Plan

Ein Blaenoriaethau Gwella

 

  1. ADY
  2. Cwricwlwm i Gymru.
  3. Annibyniaeth/ Hunan Asesu/Asesu Cyfoedion.
  4. Lles, Iechyd Meddyliol, Seiberddiogelwch

Our Improvement Priorities

1.ALN
2.A Curriculum for Wales.
3.Independence / Self Assessment / Peer Assessment.
4. Welfare, Mental Health, Cyber ​​Security
Top