Menu
School Logo
Language
Search

Derbyn-

Tymor yr Haf!

Dyma ni ar gychwyn tymor yr haf, a gobeithio chawn dyddiau hyfryd llawn haul ac anturiaethau!

 

Ein thema ar gyfer yr hanner tymor cyntaf ydy 'Bwystfilod bychain', byddem yn darllen sawl stori gwahanol ar drychfilod gan gynnwys ' Y Lindysyn llwglyd iawn'  ac ' Aaaaah corryn!'. Fe fyddem hefyd yn edrych ar sut i gadw'n iach a thrafod teimladau yn ystod yr hanner tymor yma. Hoffwn i chi drafod y thema gyda'ch plentyn, ac os oes unrhyw syniadau neu cwestiynnau o amgylch y thema plis ebostiwch fi gyda'i syniadau er mwyn i ni allu astudio nhw yn y dosbarth.

 

l.solik@santestudful.merthyr.sch.uk

Edrychaf ymalen at clywed eich syniadau!

 

Here we are at the start of the summer term, hopefully we have plenty of sun filled days and exciting adventures ahead of us!

Our theme for this term is ' Minibeasts' and we will be reading a number of different minibeast stories including ' The very Hungry Caterpillar' and 'Aaaahh Spider!'. We will also be looking at keeping healthy and our feelings during this half term. I would like you to discuss this topic with your child and if they have any suggestions or questions surrounding the topic please can you email them to me? This would allow us to study them in class.

 

Diolch ffrindiau

l.solik@santestudful.merthyr.sch.uk

XXX

Top