Menu
School Logo
Language
Search

Dosbarth Meithrin Medi 2020/ Nursery Class 2020

Croeso i dudalen Dosbarth y Feithrin

Welcome to the Nursery Class

Mrs Spicer, Miss Harris, Miss Lozano, Miss Williams a Mr Cook! 

Wythnos gyntaf nol yn yr ysgol! First week back in school!

Croeso i'r Feithrin

Byddwn yn ceisio lleihau ar eich pryder yn ystod y cyfnod galed hyn trwy parahau i gynnig gwersi i chi i wneud yn y ty gyda eich plentyn . 

Bydd y gwersi yn gyflym, hwyl ac yn defnyddio adnoddau sydd gan amlaf ym mhob ty ond sydd hefyd yn atgyfnerthu y sgiliau allweddol sydd angen ar eich plentyn i ddatblygu.

Byddaf yn defnyddio rhaglen Dojo er mwyn rhannu y gwersi gyda chi. Danfonnwch neges ataf os nad ydych yn aelod or tudalen dojo.

www.classdojo.com

 

Welcome to the Nursery 

During this uncertain time for all we hope to ease some of that worry by providing lessons for use at home with your child.

These lessons will be quick, fun and using objects commonly found in most houses whilst reinforcing key skills to ensure your childs' continued development. I shall be providing these lessons via classroom dojo. Please contact me if you are not a member of  the classroom page on dojo.

www.classdojo.com

Dosbarth Meithrin 2020- Croeso!

Ymholiadau/Enquiries: - Mrs Spicer

Ymholiadau/Enquiries - Miss Harris

Top