Menu
School Logo
Language
Search

Dosbarth Meithrin Medi 2021 / Nursery Class 2021

Croeso i dudalen Dosbarth y Feithrin!

Mae nifer o aelodau staff yn gweithio yn y dosbarth meithrin eleni.

Dyma eu henwau - 

Mrs Roberts, Mrs Spicer, Mrs Gibbin, Miss Harris, Mrs Deery, Mrs Davenport a Mr Cook! 

Rydym yn edrych ymlaen at ddod i adnabod eich plant hyfryd yn ystod y tymor cyntaf yn yr ysgol yn llawn amser.

 

Welcome to the nursery class page!

There are many staff members that will be working with your child in the nursery this year.

Their names are-

Mrs Roberts, Mrs Spicer, Mrs Gibbin, Miss Harris, <rs Deery, Mrs Davenport and Mr Cook!

We are all looking forward to getting to know your lovely children during their first term as full time learners in our lovely nursery class.

 

Yn ystod y flwyddyn, byddwn yn rhannu gwybodaeth, lluniau a fideos ar y dudalen hon, yn ogystal ag ar app Seesaw (mwy o wybodaeth i ddilyn).

Rydym yn gyffrous iawn i'ch gweld yn ystod yr wythnos gyntaf nol yn yr ysgol!

During the year, we will share information, photos and videos with you on this page, as well as on the Seesaw class app (more information to follow).

 

Diolch yn fawr iawn!

Staff y Feithrin 

Top