Menu
School Logo
Language
Search

Dyddiadau Gwyliau / Term Dates

Term Dates January - April 2021  

 

Diwrnod Santes Dwynwen                                                    January 25th

Dydd Miwsig Cymru/ Welsh Music Day                               February 5th

Diogelwch y We/Internet Safety Day                                    February 9th

Diwedd Hanner Tymor/End of half term:                             February 12th 

Dechrau Hanner Tymor/Start of Term:                                 February 22nd

Dydd Gwyl Dewi/St David’s Day                                           March 1st

Diwrnod y Llyfr/World Book Day                                          March 4th

Diwedd Tymor/End of Term:                                                 March 26th

Dechrau Tymor/Term Starts:                                                April 12th 

Top