Menu
School Logo
Language
Search

Dysgu o gartref/Home Learning

Dydd Llun Medi'r 7fed/Monday 7th September 2020

 

Helo ffrindiau, a chroeso i flwyddyn 4!

 

Rydym yn edrych ymlaen i'ch croesawu nol i'r ysgol, ac yn gyffrous iawn am y flwyddyn o'n blaenau.

Heddiw, rydyn ni fel staff yn brysur yn paratoi ar gyfer eich dychweliad yfory! Tra ein bod ni'n gwneud hynny, roedden ni'n gobeithio y gallwch chi gwneud rhwybeth i ni?! Dyma chyfres o weithgareddau rydyn ni'n gobeithio gallech chi gwneud tra eich bod chi adre yr wythnos hon. Rydych chi yn yr ysgol am ddeuddydd, ac yn dysgu o adref am dridiau. Cofiwch i rannu eich gwaith gyda ni ar ebost (mae Seesaw ein blwyddyn newydd wrthi'n cael eu sortio!) Edrychwn ymlaen yn fawr at weld eich gwaith ffantastig! Diolch ffrindiau. 

 

Hello Year 4!

We cannot believe we are about to start a brand new school year, however, we are extremely excited and can't wait to see you all! 

Today, we're very busy in school getting everything prepared for your return from tomorrow on. Whilst we're busy doing that, we were hoping that you could do some tasks for us? Below, you'll find tasks we would like for you to complete whilst working from home this week. You're in school for two days, and working from home for three days (until being back for 5 full days from next week on!) Please remember to share your work with us via e-mail. (Seesaw classrooms for this academic year are in the process of being set up). We look forward to seeing your excellent work! Diolch ffrindiau. 

 

Miss Griffiths - hgriffiths@santestudful.merthyr.sch.uk

Miss Hughes - mhughes@santestudful.merthyr.sch.uk

 

Gweithgareddau/Activites:

 

Tasg 1/Task 1

Cliciwch ar y linc isod i agor padlet 'croeso i flwyddyn 4'. Yn y dasg yma, mae cyfle i chi cyflwyno eich hun gan gynnwys eich diddordebau, hoff bethau a'ch teulu.  Edrychwch am eich enw a llenwch y manylion ar goll.  Croeso i chi adio lluniau.

Click on the link below to open our class padlet. For this activity, we would like you to tell us a little about yourself, including, your hobbies, favourite things and you family.  Search for your name on the padlet and fill in the missing information.  Your welcome to add photos.

Tasg 2/Task 2- Using a method of your choice (film yourself, write your answers down, do a voice note, mind map) answer the questions below. Please answer these in English.

Tasg 3/Task 3

Nawr yw'r amser gorau i osod TARGEDAU ar gyfer sut rydych chi am dyfu eleni. 

 

1. Dychmygwch le hoffech gyrraedd erbyn diwedd y flwyddyn.  Sut hoffech chi dyfu fel person a bod yn wahanol i'ch hun nawr? Eng: Hoffech chi fod yn fwy cyfeillgar? Mwy trefnus?  

 

2. Nodwch sut gallwch chi gyrraedd eich targedau.  Creu map meddwl o syniadau.  Eng: Os ydych chi eisiau bod yn fwy cyfeillgar, efallai y byddwch yn ceisio dweud helo wrth o leiaf un myfyriwr nad ydych eisoes yn ei hadnabod. Neu gwahoddwch rywun nad ydych yn ei adnabod yn dda iawn i eistedd gyda chi amser cinio unwaith yr wythnos. 

 

It's a new school year and a fresh start! 😃 Now is a good time to set a GOAL for how you want to grow this year.

1. One way to set goals is to BEGIN WITH THE END IN MIND. Picture yourself at the end of the year. How would you like to grow as a person and be different than you are now? EX: Would you like to be more friendly? More organized? More helpful to others?

 

2. Brainstorm actions you can start taking today to make it to your GOAL for growth. Draw pictures of yourself doing those things, or make a list. EX: If you want to be more friendly, you might try to say hello to at least one student you don't already know every day. Or invite someone you don't know very well to sit with you at lunch once a week. Think of one to three things to do to achieve your goal. 

 

Pob lwc!

Top