Menu
School Logo
Language
Search

Dysgu o gartref/Home Learning

Dydd Llun Medi'r 7fed/Monday 7th September 2020

 

Helo Blwyddyn3!

Dydyn ni ddim yn gallu credu ein bod ni ar fin dechrau blwyddyn newydd sbon yn yr ysgol, ond rydyn ni'n gyffrous iawn a methu aros i weld chi i gyd! 

Heddiw, rydyn ni fel staff yn brysur yn paratoi ar gyfer eich dychweliad yfory! Tra ein bod ni'n gwneud hynny, roedden ni'n gobeithio y gallwch chi gwneud rhwybeth i ni?! Dyma chyfres o weithgareddau rydyn ni'n gobeithio gallech chi gwneud tra eich bod chi adre yr wythnos hon. Rydych chi yn yr ysgol am ddeuddydd, ac yn dysgu o adref am dridiau. Cofiwch i rannu eich gwaith gyda ni ar ebost (mae Seesaw ein blwyddyn newydd wrthi'n cael eu sortio!) Edrychwn ymlaen yn fawr at weld eich gwaith ffantastig! Diolch ffrindiau. 

 

Hello Year 3!

We cannot believe we are about to start a brand new school year, however, we are extremely excited and can't wait to see you all! 

Today, we're very busy in school getting everything prepared for your return from tomorrow on. Whilst we're busy doing that, we were hoping that you could do some tasks for us? Below, you'll find tasks we would like for you to complete whilst working from home this week. You're in school for two days, and working from home for three days (until being back for 5 full days from next week on!) Please remember to share your work with us via e-mail. (Seesaw classrooms for this academic year are in the process of being set up). We look forward to seeing your excellent work! Diolch ffrindiau. 

 

Mrs Debra Davies - dwilliams@santestudful.merthyr.sch.uk

Mrs L Powell - lpowell@santestudful.merthyr.sch.uk

Miss P Phillips - pphillips@santestudful.merthyr.sch.uk

Gweithgareddau/Activites:

 

Tasg 1/Task 1

 

 

Using a method of your choice (film yourself, write your answers down, do a voice note, mind map) answer the questions above. Please answer these in English. 

 

Tasg 2/Task 2

 

 

Edrychwch ar y llun uchod. Meddyliwch am 2 gwestiwn hoffech chi ofyn am y llun. 

Look at the picture above. Think of 2 questions you would like to ask about this picture. 

 

Tasg 3/Task 3

 

                  If you could grow up to be famous? What would you want to be famous for, and why?

 

Treuliwch 5 munud yn meddwl am y cwestiwn uchod. Sut byddech chi'n ateb hyn? Tybed bydd eich ateb yn debyg neu'n wahanol i ateb eich ffrindiau? 

Spend 5 minutes thinking about the question above. How would you answer this? We wonder if your answer would be similar to your friends answers, or completely different?! Let's see!

 

 

 

Pob lwc! Mwynhewch!

Good luck! Enjoy!

 

Miss Phillips, Mrs Davies a Mrs Powell

 

 

 

Top