Menu
Home Page

Gwaith Cartref Homework

Gwaith Cartref/ Homework 13.10.17

 

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw i ymchwilio adeiladau Merthyr. Pa fath o adeiladau hanesyddol sydd ym Merthyr? Ble ym Merthyr ydych chi'n hoffi mynd? Oes unrhyw ffeithiau diddorol am adeiladau penodol?

Gallwch gofnodi ar Purple Mash neu dogfen fel Word/ Publisher neu Powerpoint a danfon i cjones@santestudful.merthyr.sch.uk neu kcook@santestudful.merthyr.sch.uk 

 

 

Your homework this week is to research buildings in Merthyr. What type of historical buildings are there in Merthyr? What buildings do you like visiting in Merthyr and why? Are there any ineteresting facts about the buildings in Merthyr?

 

Purple Mash is a great way to record work, or feel free to send us work via our email addresses by using a document such as Word, Publisher or Powerpoint.

 

Homework to be completed in Welsh or English by Tuesday 17th.

 

Diolch yn fawr,

Mrs Clement a Mrs Collins.

Here are our email addresses in year 4. You can always email your homework to us!

 

kcook@santestudful.merthyr.sch.uk

 

cjones@santestudful.merthyr.sch.uk

Ar y dudalen hon byddwn yn uwchlwytho copi o bob un gwaith cartref sy’n cael eu danfon adref. 

 

 

On this page we will upload every piece of homework we send home.

Top