Menu
School Logo
Language
Search

Gweithgareddau Ychwanegol a Gwefannau/ Extra Activity Ideas and Useful Websites

*Cofiwch i rannu unrhyw luniau/ clipiau fideo ohonoch chi yn gwneud unrhyw dasgau gyda ni ar Seesaw neu drwy ebost.**Remember to share any photos/video clips of you completing any tasks with us on Seesaw or via email.*

Iaith/ Language

- 'Learn basic British Sign Language (BSL)'

Pryd/ When?: Pob dydd am/ Everyday at 1:00pm

Ble/ Where?: https://www.youtube.com/channel/UC9w889Lid1JHB-AX4dCoQoQ

Mathemateg/ Maths

- Timestables Rockstars

Chwaraeon/ Sports

- Cadwch yn heini gyda Joe Wicks. Keep fit with Joe Wicks.

Pryd/ When?: Pob dydd am/ Everyday at 9:00am

Ble/ Where?: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCLoPd4VxBvQafyve889qVcPxYEjdSTl

Gwyddoniaeth/ Science

Y Celfyddydau Mynegiannol/ The Expressive Arts

Dyniaethau/ Humanities
Iechyd a Lles/ Health and Wellbeing 
Top