Menu
School Logo
Language
Search

Gweithio o Adref Tymor yr Haf / Summer Term Digital Learning

Mae ein gwaith dysgu digidol o gartref i gyd yn digwydd trwy app Seesaw nawr, fel bod popeth mewn lle canolog i chi.

Felly ewch draw i Seesaw pob bore, i weld y gweithgareddau dyddiol, cyffrous mae eich athrawon yn rhannu gyda chi. Cofiwch i gysylltu a'r athrawon os oes angen cymorth arnoch chi i fynd mewn i'n tudalen Seesaw! Mwynhewch ffrindiau!

 

Our digital learning from home is now all done through the Seesaw app, so that everything is in 1 central place for you. So pop over to Seesaw every morning, to see the exciting, daily activities your teachers are sharing with you.

Remember to contact your teacher if you have any difficulty accessing Seesaw! Enjoy everyone!

Sut i drefnu diwrnod wrth weithio o adref?

How to plan your day when working from home?

 

Gyda'r rhagolwg o weithio gartref yn bosibilrwydd, efallai eich bod yn pendroni sut i gynllunio'ch diwrnod i gael y cydbwysedd cywir o waith, chwarae a gorffwys. Isod mae enghraifft o amserlen y byddwch chi efallai am ei mabwysiadu yn ystod yr amser hwn. Cofiwch edrych i mewn yn ddyddiol yn ystod yr wythnos am ddiweddariadau gan eich athrawon dosbarth.

 

With the prospect of working from home a possibility, you may be wondering how to plan your day to get the correct balance of work, play and rest.  Below is an example of a timetable that you may wish to adopt during this time.  Remember to check in daily during the week for updates from your class teachers.

 

                        

Top