Menu
School Logo
Language
Search

Gweithio o gartref/Home Learning

 

Blwyddyn 1 - Pick a Mix Dysgu o gartref (Wythnos yn dechrau 7.09.2020)

Year 1 - Home learning Pick and Mix (Week starting 7.09.2020)

 

Croeso i flwyddyn 1!!!! Yr wythnos hon hoffwn i ddod i'ch adnabod trwy ofyn i chi i gwblhau'r tasgau sydd ar y ddogfen isod tra eich bod yn y tŷ.  Os gwelwch yn dda, rhannwch esiamplau o'ch gwaith, lluniau neu fideo's gyda ni drwy e-bost yr wythnos hon. Rydym yn edrych ymlaen at weld eich gwaith ac i ddod i'ch adnabod yn fwy.

 

Welcome to Year 1!!!! This week we would like to get to know you by asking you to complete the tasks in the document below, whilst at home. Please share examples of your child's work, pictures or video's with us via e-mail this week. We look forward to seeing your work and getting to know you all.

 

Diolch am eich cefnogaeth / Thank you for your support

 

Miss Boyce, Mrs Davies, Mrs Dale a Mrs Davenport, Mrs Maybank a Miss Phillips heart

Working from home Pick and Mix week of 7.09.2020 / Pick and Mix Gweithio o Gartref wythnos 7.09.2020

Isod, gwelwch gyswllt i wefannau defnyddiol.

Below, see a list of useful websites.

Top