Menu
School Logo
Language
Search

Gweithio o'r cartref / Home Learning

Gweler isod copi o weithgareddau 'Pic n Mix' ar gyfer Blwyddyn 5.

Os ydych chi angen unrhyw fanylion mewn gofnodi (log in) ar gyfer eich plentyn, neu os oes gennych chi neu'ch plentyn unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r gwaith, plis danfonwch ebost i ni a bydden ni'n ymateb cyn gynted a phosibl.

Diolch yn fawr,

Miss James a Miss Phillips.

 

Please see below a copy of the 'Pic n Mix' style activities for Year 5.

If you require any log in details for your child, or if you or your child have any questions regarding the work please send us an email and we will get back to you as soon as possible.

Many Thanks,

Miss James and Miss Phillips.

 

Ein ebyst/ Our emails:

Miss James- tjames@santestudful.merthyr.sch.uk

Miss Phillips- pphillips@santestudful.merthyr.sch.uk

Top