Menu
School Logo
Language
Search

Gweithio o'r cartref / Home Learning

Croeso i Dymor yr Haf/Welcome to the Summer Term

Gwyliau'r Pasg/ Easter Holidays

Dyma weithgareddau i gadw chi'n brysur dros wyliau'r pasg. Cofiwch DOES DIM RHAID I CHI WNEUD NHW ond maen nhw yma rhag ofn! Os ydych chi'n dewis gwneud unrhyw beth o'r daflen plis rhannwch unrhyw luniau/clipiau gyda ni ar Seesaw! smiley
Joiwch y gwyliau ffrindiau, a chadwch yn ddiogel! 


Here's some activities to keep you busy during the Easter holidays. Please remember these ARE NOT COMPULSORY but they are here just in case! If you do decide to complete any of the tasks, remember to share any pictures/clips with us on Seesaw! smiley

Enjoy the holidays and stay safe!

 

Diolch,

Miss James a Miss Phillips.

Gweler isod copi o weithgareddau 'Pic n Mix' ar gyfer Blwyddyn 5.

Os ydych chi angen unrhyw fanylion mewn gofnodi (log in) ar gyfer eich plentyn, neu os oes gennych chi neu'ch plentyn unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r gwaith, plis danfonwch ebost i ni a bydden ni'n ymateb cyn gynted a phosibl.

Diolch yn fawr,

Miss James a Miss Phillips.

 

Please see below a copy of the 'Pic n Mix' style activities for Year 5.

If you require any log in details for your child, or if you or your child have any questions regarding the work please send us an email and we will get back to you as soon as possible.

Many Thanks,

Miss James and Miss Phillips.

 

Ein ebyst/ Our emails:

Miss James- tjames@santestudful.merthyr.sch.uk

Miss Phillips- pphillips@santestudful.merthyr.sch.uk

Top