Menu
School Logo
Language
Search

Gweithio o'r ty / Working from home

Helo ffrindiau! Yn ogystal a thudalen neges y dydd a Seesaw, fe fyddaf yn gosod gwefannau a pethau diddorol arall yma i chi wneud yn ystod eich amser i ffwrdd o'r ysgol. Dwi'n gwybod ei fod yn amser od, a'ch bod chi eisiau gweld eich frindiau, ond wnai trio gwneud pethau hwyl a diddorol er mwyn i chi cadw'n brysur. 

 

As well as the daily update and Seesaw, i'll be putting some interesting things and websites here for you to do while your at home. I know its a strange time and your all missing your friends, but I'll try and make things as fun and interesting as I can to keep you busy!

 

Hwyl am y tro 

Mrs Solik 

 

 

 

 

 

Joe Wicks - The body coach daily workouts- https://www.youtube.com/channel/UCAxW1XT0iEJo0TYlRfn6rYQ

Ap Tric a Chlic - Apple- https://apps.apple.com/gb/app/tric-a-chlic/id964764799

 Cyw - https://cyw.cymru/

Top