Menu
School Logo
Language
Search

Gwybodaeth Ymarfer Corff/P.E Information

Chwaraeon Tu Allan / Outside Sports lessons: Dydd Mawrth/ Tuesday

 

Bydd gwersi chwaraeon Blwyddyn 5 ar brynhawn Ddydd Mawrth. Bydd angen cit chwaraeon ar bob un plentyn: siorts, crys-t, (siwmper a throwsus os yw hi’n oer) ac esgidiau sbâr. Dillad chwaraeon lliwiau’r ysgol os gwelwch yn dda (Coch, llwyd, du neu wyn). DIM crysau pêl droed/rygbi. This year our Sports lessons take place every Tuesday afternoon. Every child will need to wear sports kit during the session: shorts, t-shirt, (jumper and joggers if it’s cold) and they must have spare trainers. Sports kit should be in the school colours (red, grey, black or white) NO rugby/football kits.

 

Top