Menu
School Logo
Language
Search

I See Maths

Helo Blwyddyn 3!

Ar y dudalen ‘I See Maths’ byddwn yn uwch-lwytho fideo o wers bob dydd. Athro o’r enw Gareth Metcalfe fydd yn addysgu’r gwersi i chi. Bydd angen i chi wedyn gwblhau'r tasg (mae'r tasgau i gyd o dan y neges yma!) Bydd angen i chi ddefnyddio eich sgiliau datrys problemau a rhesymu i gwblhau’r tasgau. Cofiwch i dynnu llun o’ch gwaith a’i huwch-lwytho i Seesaw - rydym yn edrych ymlaen i weld eich gwaith. Pob lwc a mwynhewch!

 

On this ‘I See Maths’ page we will be uploading (and providing a link) to a daily task that you can do. Gareth Metcalfe is the teacher who will be teaching the daily lesson. Currently he is working in a range of schools, teaching classes from Nursery-Y6, helping schools to put reasoning and problem-solving at the heart of learning. After watching the video, you will need to complete the task. (The task will be under this page.) You will need to use your problem-solving and reasoning skills when completing the tasks. Remember to take a picture of the work you complete and upload it to Seesaw - we are looking forward to seeing your work. Good luck and enjoy!

Different Stories, Y3 & Y4

Boys, Girls, Children, Y3 & Y4

Use equipment and bar models to unpick sum and difference questions. A great way to build mathematical understanding for Y3 and Y4 children!

Spot the Difference, Y3 & Y4

An exploration of subtraction as difference to build the calculation fluency of children in Y3 and Y4.

3 Consecutive Numbers, Year 3 & Y4

The 3 Consecutive Numbers Challenge, Y3 & Y4. Be challenged, explore and enjoy!

Three Numbers Challenge, Y3 & Y4

Find all the possible answers on the Three Numbers Challenge. A great way to develop systematic mathematical thinking for children in Y3 and Y4!

Top