Menu
School Logo
Language
Search

I See Maths

Helo Blwyddyn 5!

Ar y dudalen ‘I See Maths’ byddwn yn uwch-lwytho fideo o wers bob dydd. Athro o’r enw Gareth Metcalfe fydd yn addysgu’r gwersi i chi. Bydd angen i chi wedyn gwblhau'r tasg (mae'r tasgau i gyd o dan y neges yma!) Bydd angen i chi ddefnyddio eich sgiliau datrys problemau a rhesymu i gwblhau’r tasgau. Cofiwch i dynnu llun o’ch gwaith a’i huwch-lwytho i Seesaw - rydym yn edrych ymlaen i weld eich gwaith. Pob lwc a mwynhewch!

 

On this ‘I See Maths’ page we will be uploading (and providing a link) to a daily task that you can do. Gareth Metcalfe is the teacher who will be teaching the daily lesson. Currently he is working in a range of schools, teaching classes from Nursery-Y6, helping schools to put reasoning and problem-solving at the heart of learning. After watching the video, you will need to complete the task. (The task will be under this page.) You will need to use your problem-solving and reasoning skills when completing the tasks. Remember to take a picture of the work you complete and upload it to Seesaw - we are looking forward to seeing your work. Good luck and enjoy!

Different Contexts, Y5 & Y6

Exploring a range of different sum and difference questions, using bar models to show an effective method and identify misconceptions. Great for building und...

Boys, Girls Children, Y5 & Y6

Here we use equipment and bar models to solve a range of different sum and difference questions. Deep thinking for Y5 and Y6 mathematicians!

5 Consecutive Numbers, Y5 & Y6

The 5 Consecutive Numbers Challenge, Y5 & Y6. Be challenged, explore and enjoy!

Four Numbers Challenge, Y5 & Y6

This video introduces the Four Numbers Challenge: will you be able to find all the possible answers? A great challenge for Y5 & Y6 children!

Top