Menu
School Logo
Language
Search

Llysgenhadon Yr Ysgol/ School Ambassadors

Mae ein llysgenhadon yn hyrwyddo gwerthoedd ac ethos ein hysgol. Fe'u dewiswyd nhw oherwydd eu bod nhw’n teimlo’n angerddol am les y plant yn ein hysgol ac maen nhw eisiau cefnogi’r ysgol i symud ymlaen. Mae’r plant yn fodelau rôl arbennig ac yn dangos sut i drin eraill gyda pharch a charedigrwydd.  

 
  • Cyfarfod a chyfarch ymwelwyr
  • Arwain digwyddiadau codi arian
  • Cynnal arolygon disgyblion
  • Arsylwi dysgu mewn ystafelloedd dosbarth ac ymddygiad maes chwarae
  • Cyfarfod â’r Cyngor Ysgol
  • Ysgrifennu cylchlythyr y llysgenhadon ‘Seren Santes’. 
  • Trafod gydag unigolion sydd wedi anghofio sut mae ymdrin ag eraill mewn ffordd gwrtais, barchus a charedig.

Cylchlythyr y Llysgenhadon- Seren Santes!

Dweud eich Dweud

45f2656f-a5fd-40cc-bd14-38335c2d3b9a.mp4

Still image for this video

Yn cyflwyno.. ein llysgynhadon blwyddyn 6! Wedi eu hethol gan eu cyfoedion.

Introducing.... our new Year 6 Ambassadors! Voted for the best in this position by their peers!

 

Llongyfarchiadau Jack, Riley, Poppy, Romy, Alex, Emily, Lois a Sophie!

Llysgenhadon Blwyddyn 6- 2020

Top