Menu
School Logo
Language
Search

Neges y dydd gan athrawon bl2 - Daily message from year 2 staff. Rydym yn eich colli chi ffrindiau!!! We miss you all so very much!!!

Neges dydd Mercher 3/6/20 Wednesday Daily Message

Ola amigos! Diolch am yr holl waith fantastico rydych chi wedi rhannu gyda ni yn barod ar thema Brasil ac y carnifal! Ddoe, triais I chwarae y bongos yn yr ardd, ond roedd Twm eisiau dod I weld chi dwi'n meddwl! Gwyliwch y fideo isod I weld beth ddigwyddodd! πŸ€£πŸ™ˆπŸ•

Rydym yn gyffrous I weld y pethau rydych yn rhannu gyda ni heddiw amigos! 😍😍😍

Ola amigos! Thank you for the wonderful work about Brazil and the carnival that you have shared with us. Yesterday I tried to play the bongos in my garden, but I think Twm wanted to come and say Ola to you all! Watch the video below to see what happened! πŸ€£πŸ™ˆπŸ• 

We are very excited to see the wonderful things you share with us today amigos! 😍😍😍

Bongos

Neges dydd Mawrth 2/6/20 Tuesday Daily Message

Ola amigos! Ydych chi'n mwynhau y thema arbennig yr wythnos yma? Mae rhai ohonoch chi wedi rhannu gwaith ardderchog gyda ni am Brasil a'r carnifal yn barod! Fantastico! Rydym yn edrych ymlaen at weld beth rydych chi'n rhannu gyda ni o'r amserlen eto heddiw! Pob lwc ffrindiau a mwynhewch!!! 

Ola amigos! Are you enjoying the special whole school theme this week? Some of you have shared some excellent work with us about Brazil and the carnival already! Fantastico! We are looking forward to the wonderful work you will share with us from the timetable today! Pob lwc ffrindiau a mwynhewch!!!

Gwyliwch y fideo cwl isod am Brasil a'r carnifal hefyd!

Watch this cool video about Brazil and the carnival too!

 

Trip to Brazil

Neges dydd Llun 1/6/20 Monday Daily Message

Picture 1
Picture 1
Picture 1

Neges Dydd Gwener

Well, we finally made it to half term! It’s hard to believe that we’ve been learning and working from home for the whole half term! πŸ˜₯

Thank you so much to all the pupils and parents for all the wonderful support you have shown your children and us as staff over this half term! 😍

We miss the children terribly, and would love to be back at school with them, if it was safe to do so!

After the half term holiday, we will be sharing a week of work prepared by the Expressive Arts team at school. The whole school will work on the same theme through a pick and mix timetable for a week of exciting activities for the children, based on the theme Carnival! πŸ’ƒπŸ•ΊπŸŽ‰

We would recommend watching the film ‘Rio’ as an introduction to the theme as it links well with lots of the activities in the timetable, e.g. learning about Brazil, Rio de Janeiro, the animals that live there, what happens at the annual carnival, and so on. I’ve attached the trailer for the film below to start you off! 

But for next week, tools down, step away from the iPads, laptops and tablets, and relax and have fun with your lovely families! 😍

The year 2 staff are looking forward to doing that next week too!

Wishing you a very happy, healthy half term.

Stay safe everyone!

Thanks once again for your wonderful support!

Cwtsh enfawr,

Staff Blwyddyn 2

x x x x x

 

 

Rio - Official Trailer | HQ

Neges dydd Iau 21/5/20 - Thursday Daily Message

Helo ffrindiau blwyddyn 2! Mae'n ddydd Iau heddiw ac felly yn ddiwrnod ymarfer corff! Roedd cymaint ohonoch wedi mwynhau gwneud ymarfer corff gyda Miss Sullivan wythnos diwethaf, rydym wedi rhannu gwers arall ymarfer corff Miss Sullivan gyda chi am heddiw!

Felly popiwch draw i Seesaw heddiw i weld eich gweithgareddau rhifedd a llythrennedd a'r wers ymarfer corff hefyd.

Byddwn yn rhannu neges fideo gyda chi bore yfory, i rannu gwybodaeth gyda chi am wythnos o weithgareddau cyffrous, ar thema arbennig, am yr wythnos gyntaf ar ol y gwyliau!

Mwynhewch ffrindiau!

Helo ffrindiau blwyddyn 2! It's Thursday today! P.E. day! So many of you enjoyed Miss Sullivan's P.E. lesson last week, that we have shared another lesson with you today!

So pop over to Seesaw to see this exciting lesson along with your numeracy and literacy tasks of the day.

We will be back with a special video message tomorrow morning, to share information with you about a week of exciting activities that we have in store for you, for after the half term holiday.

Mwynhewch ffrindiau!

Cywioci - Cadw'n Heini

Neges dydd Mercher 20/5/20 Wednesday Daily Message

Bore da ffrindiau hyfryd blwyddyn 2! Yr wythnos hon, mae pobl yn talu sylw at iechyd meddwl a sut mae pobl yn teimlo. Felly draw ar Seesaw heddiw, yn ogystal a'ch tasgiau llythrennedd a rhifedd, mae tasg arbennig yn gofyn I chi fod yn garedig I eraill yn y ty I lenwi eu bwcedi gyda hapusrwydd a charedigrwydd. Rydym yn edrych ymlaen at glywed am yr holl bethau hyfryd rydych yn gwneud, I gadw eich teulu yn hapus ac yn gwenu! 😍😁😍

Morning you lovely lot! This week, people are thinking about mental health issues and feelings. So along with your daily literacy and numeracy lessons, today we would like you to share with us the ways you are filling your family's buckets with happiness and kindness. We can't wait to hear all about the lovely things you are doing to make your family smile! 😍😁😍

Cywioci - Teimladau (Cyw's feelings song)

Neges dydd Mawrth 18/5/20 Tuesday Daily Message

Bore da ffrindiau! Ddoe aethon ni mewn i'r ysgol i drefnu gweithgareddau cyffrous newydd i chi, a chawson ni syrpreis hyfryd i weld y cae yn llawn blodau prydferth! Felly recordion ni fideo bach yn eistedd ar y cae, i rannu'r golygfa hyfryd gyda chi hefyd. Gobeithio eich bod yn mwynhau ei gwylio ffrindiau!

Draw ar Seesaw heddiw, yn ogystal a'ch gwaith rhifedd a llythrennedd, rydym wedi rhannu cystadleuaeth cyffrous gyda chi i greu darn celf gan ddefnyddio gwrthrychau ailgylchu. Felly popiwch draw i Seesaw i gael mwy o fanylion! Mwynhewch ffrindiau! xxx

Morning everyone! Yesterday, we spent a few hours in school preparing some exciting new activities for you, and we had such a lovely surprise to see the school field filled with pretty flowers! So we sat outside and recorded a short video for you to see. We hope you all enjoy it!

Over on Seesaw today, as well as your literacy and numeracy lessons, we are sharing an exciting competition with you, to create an artwork using recycled items. So pop over to Seesaw to find out more!

Mwynhewch ffrindiau! xxx

Picture 1
Picture 2

Neges Mrs Roberts a Mrs Williams 19.05.2020

Neges dydd Llun 18/5/20 Monday daily message

Bore da bawb! Mae'n ddiwrnod rhannu Neges Ewyllus Da a Heddwch yr Urdd heddiw, felly cofiwch edrych allan am ein fideo yn rhannu'r neges, gyda rhai o'ch gwaith celf arbennig chi!

Yn ogystal a'n gwaith llythrennedd a rhifedd yr wythnos hon, ac wrth gwrs gwaith celf yfory, ac ymarfer corff dydd Iau, byddwn yn gwneud gweithgareddau addysg grefyddol hefyd.

Mae'n wythnos olaf cyn i ni gael brec wythnos nesaf am wyliau hanner tymor! Felly cadwch eich gwaith ffantastig yn dod atyn ni ar Seesaw yr wythnos hon, yn barod i ymlacio yr wythnos nesaf!

Mwynhewch y gan isod i ddechrau eich wythnos yn bositif! Dewch i ddawnsio ffrindiau!!!

 

Morning everyone! Today is the day the Urdd share their annual message of Peace and Goodwill, so keep a look out later for our video sharing the message, featuring some of tour amazing artwork!

As well as the daily literacy and numeracy tasks, and of course art tomorrow and P.E on Thursday, this week we are sharing some RE activities with you.

It's also the last week before we break up for the half term holiday. So keep your amazing work coming to us on Seesaw this week, before we have a break next week!

Have a listen to this song, to start your week off well! Let's dance ffrindiau!!!

 

CΓ’n Dewch i Ddawnsio Cyw

Neges dydd Gwener 15/5/20 Friday Daily Message

Mae bore dydd Gwener wedi cyrraedd ffrindiau!!! Diolch o galon eto am yr holl waith arbennig rydych chi wedi rhannu gyda ni yr wythnos hon! Rydych chi wir yn llenwi ein bwcedi!!! 

Mae'r 3 gweithgaredd dyddiol yn barod i chi am heddiw draw ar Seesaw, felly cofiwch i bopio draw os ydych yn gallu!

Diolch hefyd i bawb sydd wedi rhannu cardiau a phosteri Neges Heddwch ac Ewyllys Da, bydd eich lluniau yn mynd mewn i fideo arbennig ar ddydd Llun(siawns olaf i rannu nhw gyda ni heddiw ffrindiau!).

Mwynhewch y penwythnos gyda'ch teuluoedd hyfryd a chadwch yn saff bawb!

Colli chi!! Mmmwahhh xxxxx

Friday has finally arrived ffrindiau! Diolch yn fawr once again for all the wonderful work you have shared with us this week. You really do fill our buckets every day! Today's tasks are ready for you on Seesaw, so pop over if you can!

Diolch to everyone who has shared cards and posters for the video message of peace and goodwill which will be shared on Monday. Last chance to send them to us this morning ffrindiau!

Have a lovely weekend with your families and stay safe everyone!

Miss you all! Mmmwahhh xxxxx

 

 

Llenwi bwcedi gyda charedigrwydd! Filling buckets with kindness! 😍😍😍
Picture 1
Picture 2

Da iawn ti!!! Well done you!!!

Da iawn i'n ffrind hyfryd o fy nosbarth I sydd wedi bod allan yn helpu Dad rhannu bwyd gyda phobl llai ffodus heddiw! 😍😍😍

A huge well done to this caring year 2 pupil, for helping her parents to deliver food parcels to vulnerable people! You must have filled so many buckets with kindness today! I am so very proud of you!!! πŸ˜πŸŽ–πŸ‘ ❀ xxx

Neges dydd Iau 14/5/20 Thursday Daily Message

Helo ffrindiau blwyddyn 2! Mae'n ddydd Iau eto heddiw, felly diwrnod ymarfer corff! Draw ar Seesaw heddiw, yn ogystal a'ch gwaith Llythrennedd a Rhifedd, mae Miss Sullivan wedi rhannu gwers ymarfer corff ffantastig gyda chi! Felly cofiwch i ddilyn ei gwers hi i gadw'n heini!

Cofiwch hefyd i ddanfon eich cardiau neu bosteri neges Heddwch ac Ewyllys Da atyn ni plis ffrindiau, fel bod eich gwaith chi yn gallu bod yn rhan o ffilm arbennig yn rhannu'r neges ar y we!

Ac yn olaf, cofiwch i fynd allan i wneud y clapio diolch rydym yn gwneud pob dydd Iau i ddiolch i'r gweithwyr allweddol sydd yn ein helpu tra bod y feirws ych a fi yma dal gyda ni!

Gwyliwch y fideo isod heddiw, sydd yn dangos rhai arwyddion rydych yn gallu gwneud wrth ganu'r gan diolch!

Mwynhewch eich gweithgareddau heddiw ffrindiau, hwyl am y tro! xxxxx

Hello everyone! It's Thursday today! So along with your literacy and numeracy lessons today, Miss Sullivan has shared your weekly PE lesson! It really is lots of fun, so make sure you join in and follow the moves the keep fit at home!

Remember to share your Peace and Goodwill message cards and posters too, so that your creative work can be included in our cool video sharing the message with others.

And last, but not least, remeber to to show your gratitude for the keyworkers by clapping on your doorsteps this evening!

You may enjoy the video below, teaching us some sign languagae to go along with the Diolch song, I wonder if you can do it too? xxxxx

Dewch i Ddawnsio - Diolch | Dance with Huw | S4C

Neges dydd Mercher 13/5/20 Wednesday Daily Message

Bore da blant biwtiffwl blwyddyn 2!!!

Diolch am yr holl waith ffantastig rydych wedi danfon atyn ni yr wythnos hon. Mae'r gwaith mathemateg rhannu rydych yn gwneud yn arbennig o dda ffrindiau! A da iawn chi am ddefnyddio atalnodi yn gywir yn eich gwersi llythrennedd, rydych chi i gyd yn gylfar iawn ac mae holl staff blwyddyn 2 yn browd iawn o bob un ohonoch chi!

Mae mwy o wersi cwl i chi draw ar Seesaw y bore 'ma yn cynnwys cyfle creu arwydd am ffenest siop llysiau!

Felly popiwch draw nawr i weld beth sydd yno heddi.

Da iawn chi unwaith eto ffrindiau, rydych chi'n amazing!!!!!

 

Morning to all our beautiful blwyddyn 2 children.

Thank you all so much for the wonderful work you have been sharing with us once again this week.

The division maths work you have been doing is excellent and your use of punctuation now is just fantastic!

You are all so clever, and all the year 2 staff are so very proud of you!

As usual, there are more cool activities on Seesaw for you today.

So pop over and have a look what we have shared with you this morning.

Well done to you all once again everyone, you are simply amazing!!!!!

Neges Dydd Mawrth 12/5/20 Tuesday Daily Message

Bore da ffrindiau! Dydd Mawrth yw hi heddiw a fel arfer yn y dosbarth ar brynhawn dydd Mawrth, rydym yn gwneud gwaith celf. Felly draw ar Seesaw, yn ogystal a'ch gwersi llythrennedd a rhifedd, mae gyda ni wers celf hyfryd i chi heddiw, wrth rannu neges heddwch ac ewyllus da i eraill.

Felly popiwch draw i Seesaw nawr i weld eich gwersi am heddiw, ond cyn i chi fynd, gwrandewch ar gan cyw am greu celf i'ch ysbrydoli chi cyn y wers celf!

Mwynhewch lyflis!

Morning everyone! It's Tuesday today and we usually do art on Tuesday afternoon in class. So over on Seesaw today, as well as your daily literacy and numeracy lessons, we have added a lovely art activity which also allows you to share this year's Urdd message of peace and goodwill with others.

So pop over to Seesaw now to find out more about today's exciting lessons, but before you go, listen to the Cyw song all about making things, to inspire you before your art activity today!

Mwynhewch lyflis!

 

CΓ’n Creu Cyw | Cyw's Creative Song

Neges dydd Llun 11/5/20 Monday daily message

Bore da bawb! Gobeithio bod pawb wedi mwynhau'r penwythnos hir gyda'ch teuluoedd? Oeddech chi wedi dathlu diwrnod VE? Rhannwch eich lluniau gyda ni ar Seesaw ffrindiau!

Yr wythnos hon, rydym yn cyflwyno stori a chystadleuaeth newydd i chi 'gyd, felly ewch draw i Seesaw heddiw i weld beth rydym wedi rhannu gyda chi heddiw!

Cadwch eich gwaith ffantastig yn dod plis ffrindiau, mae e wir yn codi calonnau staff blwyddyn 2 i gyd!

Mwynhewch bawb!

 

Morning everyone! We hope you all had a lovely bank holiday weekend. Did you celebrate VE day with your family? Share your VE day pictures with us on Seesaw if you did!

This week we are introducing a new story and a new competition, so pop over to see what we have in store for you on Seesaw today!

Please keep your wonderful work coming ffrindiau, it really does brighten our days until we can get back to school with you!

Mwynhewch bawb!

Neges I Daisy 

Another broken bone in my class! So that's Emelia with her broken leg, Arian with her broken arm and now Daisy has fractured her shoulder!

Well done Daisy for being so brave after your fall. All staff at year 2 send you a big cwtsh and hope that you feel better really soon!

Caru ti! Mmmwahhh xxx

Picture 1

Neges i Daisy

Neges dydd IAU 7/5/20 Thursday daily message

Bore da bawb! Mae hi'n ddydd Iau heddiw ac ein diwrnod olaf o waith ysgol yr wythnos hon, oherwydd gwyl y banc yfory! 😍

Felly gwyliwch allan yn hwyrach heddiw am luniau neu fideo o rai o'ch gwaith ffantastig yr wythnos hon.

​​​​Rydym hefyd wedi rhannu atebion i'r cwis Afatars yr athrawon ar Seesaw nawr! Oeddech chi wedi dyfalu rhai yn gywir tybed?! Mae eich afatars chi mor cwl ffrindiau! 🀟

Felly ewch draw I Seesaw I weld gweithgaredd llythrennedd a rhifedd heddiw a chymryd rhan yn y sesiwn ioga ar drychfilod am eich gwers wythnosol ymarfer corff! 

Mwynhewch y penwythnos ffrindiau a chadwch yn saff!

Cariad enfawr,

​​​​​​Pawb ym mlwyddyn 2! πŸ’πŸ’πŸ’

 

Hi everyone! It's Thursday today, the last day of schoolwork this week due to the bank holiday! 😍

Keep a look out later for photos or a video of some of the amazing work you have shared with us this week!

We have shared the answers to the teacher's avatar quiz with you on Ssesaw now. I wonder if you guessed some of them correctly?! Your aviators were super cool yesterday too ffrindiau! 🀟

Pop over to Seesaw now to see your literacy and numeracy lessons and also your weekly P.E. lesson which is insect yoga this week! 

Enjoy the weekend everyone and stay safe!

Lots of love,

Everyone at year 2 πŸ’πŸ’πŸ’

Neges dydd Mercher 6/5/20 Wednesday Daily Message

Bore da bawb! Diolch yn fawr iawn am yr holl waith ffantastig wnaethoch chi rannu ar Seesaw ddoe! Rydyn ni mor browd ohonoch chi POB dydd ffrindiau! 😍😍😍

​​​​​​Mae gwers llythrennedd a rhifedd newydd ar Seesaw I chi heddiw, ond rydyn ni'n meddwl eich bod yn mynd I fwynhau'r gwaith Diogelwch ar Lein y mwyaf heddiw! Mae 1 tasg yn gofyn I chi greu afatar arwr digidol i'ch hun! Superhero! πŸ‘¨‍πŸŽ€πŸ‘©‍🎀 Mae llawer o staff yr ysgol wedi creu un hefyd, felly edrychwch ar y cwis I weld os ydych yn gallu ffeindio rhai o staff blwyddyn 2! 🀣

Mwynhewch y tasgiau heddiw ffrindiau! 😍😍😍

Morning everyone! Thank you all for the wonderful work you shared with us once again yesterday, we are so proud of you all! 😍😍😍

There is a new literacy and numeracy task for you on Seesaw today, but we think you will enjoy one of the online safety tasks the most today! In one task, you will create a Superhero avatar to help everyone stay safe online! πŸ‘©‍πŸŽ€πŸ‘¨‍🎀 The school staff have all made one too, so have a look at the quiz and see if you can spot the year 2 teachers! 

Enjoy today's tasks you lovely lot!

😍😍😍

Neges dydd Mawrth 5/5/20 Tuesday Message

Bore da ffrindiau! Mae'n ddydd Mawrth a felly yn ogystal a gwersi rhifedd a llythrennedd, mae gyda ni wers celf i chi hefyd heddiw. Gwyliwch yr arlunydd ar y fideo yn dangos cam wrth gam sut i ddarlunio llun lindysyn realistig iawn! Cofiwch i rannu eich lluniau ffantastig gyda ni ar Seesaw.

Cofiwch hefyd am y gystadleuaeth dylunio masgot e-Ddiogelwch i'r ysgol, rydym yn gyffrous i weld eich syniadau creadigol!

Mae Mr Mahoney yn darllen stori'r dydd i chi eto heddiw ffrindiau, felly peidiwch golli hynny!

Mwynhewch eich diwrnod ein ffrindiau hyfryd a dal ati gyda'r gwaith ffantastig! Mae can Dal Ati o dan y neges yma heddiw! Mwynhewch!

 

Morning everyone! It's Tuesday today, so as well as your literacy and numeracy lessons today, we have shared a fantastic art lesson for you too. Watch the artist in the video show you, step by step, how to draw a very realistic caterpillar. Remember to share your wonderful caterpillar pictures with us on Seesaw!

Don't forget about the competition to design a mascot for the whole school to promote online safety! We are excited to see your creative ideas!

Mr Mahoney is back with another lovely story for you again today too, so make sure you don't miss out on that!

Enjoy your day ffrindiau and keep up the great work! The song below this message today states how important it is to keep on trying your very best! Mwynhewch ffrindiau!

Cyw-i-oci | CΓ’n Dal Ati (The Keep Going song)

Fersiwn karaoke o gΓ’n Dal ati Cyw! A karaoke version of the Cyw Keep Going Song!

Neges Dydd Llun 4/5/20 Monday Daily Message

Neges dydd Llun 4/5/20 Monday Message

Bore da bawb! Morning to all our lovely year 2 families! In our message this morning, we thanked the children for the wonderful work they are sharing with us! We are super proud of them all!

This week, we will be moving onto shape work in maths and doing our final language tasks on The Very Hungry Caterpillar. Next week we will begin work on a new story.

On Wednesday, we will share activities to remind ourselves how to stay safe online, very important at the moment, with children spending more time than usual using the internet. 

​​​​​​It's a 4 day school week this week too, because of the bank holiday on Friday, therefore we will be setting our 3 daily lessons from Monday through to Thursday. 

Once again, don't hesitate to contact us if we can support you in any way!

Keep up the great work with your lovely children and stay safe and well!

Mrs Roberts, Mrs Williams & all our wonderful support staff. 😍😍😍

 

Neges Dydd Gwener 1/5/20 Friday Daily Message

Bore da bawb, mae'n ddydd Gwener! Hwre! Mae'r penwythnos bron yma! Draw ar Seesaw heddiw mae gweithgareddau cyffrous iaith a maths fel arfer, ond hefyd heddiw, gan ein bod wedi dysgu am drychfilod yn ddiweddar, mae cwis cwl am drychfilod i chi wneud! Byddwch yn barod gyda phapur a phensil i geisio curo'r cwisfeister Mrs Roberts! 

Hefyd, mae syrpreis bach i chi yn y fideo isod heddiw am rylwe roedd rhaid i Mrs Roberts fynd ddoe! 

Byddwn yn rhannu fideo bach o'ch gwaith anhygoel yr wythnos gyda chi heddiw hefyd ffrindiau, felly edrychwch allan am hynny y prynhawn yma!

Mwynhewch y penwythnos ein ffrindiau hyfryd a chadwch yn saff!

***** Newydd***** Mae gwasanaeth gyda Mrs Rose-Jones ar gael i chi heddiw hefyd mewn ardal arbennig o'r enw Gwasanaethau Mrs Rose-Jones o fewn ardal y disgyblion! Felly cofiwch wylio hynny y bore 'ma hefyd ffrindiau! 

 

Morning all! It's Friday! Hooray! The weekend is almost here! Over on Seesaw today we have our usual exciting maths and language activities for you, but as we have been learning about insects recently, we have a cool insect quiz for you today too. So get your paper and pencil ready to try to beat the quizmaster Mrs Roberts!

There is also a little surprise video of somewhere special Mrs Roberts had to go yesterday below, so don't miss that!

We will be sharing a video of some of your fantastic work this week with you today, so look out for that later this afternoon!

*****New***** Mrs Rose-Jones has filmed a lovely assembly for you today ffrindiau so make sure you watch her video today too. You can find it in the class pages area, right at the top, within Gwasanaethau Mrs Rose-Jones!

Have a wonderful weekend you lovely lot and keep safe!

Syrpreis!!! Ein dosbarthiadau hyfryd!!!

Neges Dydd Iau 30/4/20 Thursday Daily Message

Bore da ffrindiau! Mae hi'n ddydd Iau unwaith eto ac yn gyfle i ni ddangos ein bod yn ddiolchgar i bawb sydd yn gweithio'n galed i'n helpu ni, tra bod y feirws ych a fi gyda ni.

Felly cofiwch i fynd allan ar eich drws ffrynt heno am 8 o'r gloch i glapio i'r pobl ffantastig yma!

Hefyd heddiw, mae'n ben blwydd 100 mlwydd oed i Capten Tom Moore sydd wedi codi miloedd o bunoedd i ddangos ei gefnogaeth i GIG (NHS).

Felly ar ol y clapio heno, cofiwch i ganu Pen blwydd Hapus i Capten Tom hefyd!

Ewch draw at Seesaw eto heddiw i weld y gweithgareddau cyffrous sydd yno i chi heddiw, ond yn gyntaf, gwrandewch ar gan Diolch Cyw sydd yn ein atgoffa ni i fod yn ddiolchgar am yr holl bobl sy'n ein helpu ni ar hyn o bryd. Hwyl am y tro ffrindiau hyfryd!

 

Morning all! It's Thursday once again, and another chance for us to thank everyone who is working hard to support us while this horrible virus is around.

So remember to go out onto your front door step tonight at 8 o clock to clap for these wonderful people! It's also the 100th birthday of Captain Tom Moore, who has raised thousands of pounds to show his support for  for the NHS. So once the clapping has stopped tonight, join in with your neighbours to sing Happy Birthday to this wonderful man!

Pop over to Seesaw today to see the exciting activities we have in store for you, but first why not start your day listening to the Diolch song from Cyw?! Bye for now you lovely lot!

 

Cywioci - CÒn 'Diolch i Chi' | Cyw's Thank You Essential Workers Song 🌈

🌈 Dathlwch Ddydd Iau Diolch gyda chΓ’n newydd sbon Criw Cyw! πŸ“£ Clapiwch, tarwch sosban a chanwch "Diolch i Chi" i ddweud diolch wrth bawb sy'n gweithio i'n ca...

Neges y dydd Mercher 29/4/20 Wednesday Daily Message

Bore da ffrindiau blwyddyn 2! Diolch eto am yr holl waith ffantastig rydych yn rhannu gyda ni, mae staff blwyddyn 2 i gyd yn browd iawn o bob un ohonoch chi!

Ydych chi i gyd wedi gweld fideo o'r gwaith anhygoel mae Miss O'Malley a Miss Thomas wedi gwneud yn yr ardal tu fas? Mae'n nhw wedi gweithio mor galed i greu dosbarth tu fas i chi fwynhau ar ol i ni fynd nol i'r ysgol! Edrychwch ar y fideo i weld eu helpwr arbennig hefyd, Hercules, ci hyfryd Miss O'Malley!

Ewch draw i Seesaw heddiw i weld y pethau hyfryd rydym wedi rhannu gyda chi heddiw. Mwynhewch ffrindiau!

 

Morning all our year 2 friends! Thank you all once again for the fantastic work you are sharing with us, the year 2 staff are so very proud of you all!

Have you seen the video of the wonderful work Miss O'Malley and Miss Thomas have done in our outdoor learning area? They have worked so hard to create an outdoor classroom for you all to enjoy when we return to school. Watch the video to see their special helper too, Hercules, Miss O'Malley's lovely dog!

We have shared your daily activities once again on Seesaw, so pop on over to see what's in store for you today. Mwynhewch ffrindiau!

 

Dosbarth yn yr awyr agored.

Neges y dydd 28/4/20 Tuesday Daily message

Bore da ffrindiau! Bore gwlyb heddiw am y tro cyntaf am amser hir! Ond does dim ots, mae gyda ni lawer o weithgareddau cwl i chi wneud ar Seesaw, felly ewch draw i weld y gwersi a gweithgareddau sydd yno i chi am heddiw. Mae Miss Davies dal yn chwilio am bosteri 'Dim bwlio' felly cofiwch i bostio un ar Seesaw os rydych eisiau bod yn rhan o'r fideo arbennig hynny! Mae Mr Mahoney yn darllen stori y dydd i chi heddiw hefyd, felly peidiwch golli hynny!

Mwynhewch eich diwrnod plant lyfli blwyddyn 2!

 

Morning everyone! It's a wet morning for the fist time in ages! Nevermind, we have lots of cool activities to keep you busy on Seesaw today, so have a look what's in store for you for today! Miss Davies is making a video with all your 'No Bullying pictures, so send in tour posters today if you haven't yet!

Mr Mahoney is reading today's story, so don't miss that!

Have a happy day you lovely lot!

 

Bore Da! | Cyw's Morning Song

Neges i Emelia gan yr athrawon!

Yn anffodus, cwympodd Emelia a thorri ei choes! Druan ohoni! Ond mae hi wedi bod yn ddewr iawn ac rydym eisiau danfon neges sbesial iddi! xxx

Poor Emelia fell and broke her ankle last week! She has been very brave and the teachers would like to share a special message with her! Xxx

Picture 1

Neges i Emelia gan Mrs Roberts

Neges I Emelia gan Mr Mahoney

Still image for this video

Neges I Emelia gan Miss Craze

Still image for this video

Neges I Emelia gan Miss O'Malley

Still image for this video

Neges y dydd Llun 27/4/20

Daily Message Monday 27/4/20

Bore da bawb! Gobeithio bod pawb wedi mwynhau'r penwythnos ac yn baord am wythnos arall o ddysgu digidol yn eich cartref. Diolch am y gwaith rydych wedi postio ar Seesaw dros y penwythnos, bydd yr athrawon yn edrych ar yr holl waith heddiw! Rydyn ni wir yn gweld eich eisiau chi, felly cadwch y negeseuon a fideos yn dod plis ffrindiau, mae'n nhw wir yn codi ein calonnau!

Ewch draw i Seesaw i weld y gwaith cyffrous sydd gyda ni i chi heddiw! Mwynhewch bawb!

 

Morning everyone! We hope you all had a lovely weekend and are ready to for another week of digital learning at home. Thank you for all the work you have posted to Seesaw over the weekend, we will mark it all today. We really are missing you all lots and lots, so please keep the wonderful work and videos coming, it really does lift our spirits!

Pop on over to Seesaw, to see the exciting activities we have planned for you today! Enjoy everyone! 

 

Staff Blwyddyn 2 xxx

Gwaith ffantastig yr wythnos hon unwaith eto blwyddyn 2! Rydym mor browd ohonoch chi! 😍😍😍

Fantastic work once again this week year 2! We are so proud of you all! 😍😍😍

Neges y Dydd Gwener 24/4/20 Daily Message

Bore da ffrindiau! Mae dydd Gwener wedi cyrraedd! Rydym wedi dwli yr holl waith rydych wedi danfon atyn ni yr wythnos hon! Mae e wir yn llenwi ein bwcedi!

Gan ein bod wedi gweithio ar lindys yr wythnos hon, rydw i wedi canu can Lola'r Lindys Barus i chi heddiw, i wneud i chi chwerthin! Dwi hefyd wedi adio linc i 'r stori eto, wedi darllen gan Mrs Williams! Mwynhewch!

Ewch draw i Seesaw hefyd, i weld beth sydd gyda ni i chi wneud heddiw!

Mwynhewch y penwythnos ffrindiau ffab ac arhoswch yn saff!

 

Morning all! Friday has arrived! We have loved all the work you have sent us this week! It really has filled our buckets! As we have been learning about caterpillars this week, I have sung the song about Lola'r Lindys Barus to make to you laugh! I've also posted the link to Mrs Williams reading the story for you to enjoy once again!

Then pop over to Seesaw to see what we have in store for you today!

Enjoy the weekend our fantastic friends and stay safe!

 

Can / Song / Lola'r Lindys

Stori Lola'r Lindys Barus

Neges y Dydd Iau 23/4/20 

Daily Message Thursday 23/4/20

Bore da ffrindiau! Bore braf eto! Gobeithio bod pawb yn cadw'n iach ac yn saff!

Diolch i bawb sydd yn gwylio ein gwersi dyddiol a gwneud ein gweithgareddau cwl. Rydym yn DWLI gweld eich gwaith a'ch fideos ffrindiau, felly plis cadwch nhw'n dod! Ewch draw i Seesaw i weld beth rydym wedi trefnu i chi heddiw!

Gan ein bod wedi clywed stori Y Lindysyn Llwglyd Iawn yr wythnos hon, beth am wylio lindysyn go iawn yn deor o wy? Sgroliwch lawr i weld y greadur arbennig yma yn dechrau ei fywyd! Mwynhewch ffrindiau!

 

Morning everyone! It's another beautiful morning! We hope that everyone is keeping safe and well!

Thank you to everyone for watching our daily lessons and completing our cool activities! We LOVE seeing your work and your videos, so please keep them coming! Pop over to Seesaw to see what we have in store for you today! Pob lwc a mwynhewch!

Also, as we have listened to the story about the Very Hungry Caterpillar this week, scroll down to see an amazing video of this amazing creature emerging from his egg! Enjoy all!

Lindysyn yn deor o wy

Neges y Dydd - Daily Message

Dydd Mercher / Wednesday 22/4/20

Picture 1

Bore da ffrindiau! 

Mae'n ddiwrnod arbennig heddiw! Diwrnod y Ddaear!

Yn rhan o'ch gweithgareddau heddiw, rydym eisiau I chi greu poster I ddathlu'r diwrnod arbennig yma! Ewch draw I Seesaw I weld pa wersi eraill sydd yno I chi heddiw hefyd! 

Mwynhewch ffrindiau! 🌍🌍🌍

 

Bore da everyone! It's Earth Day today! As part of your lessons today, we would like you to create a colourful poster to celebrate! Pop over to Seesaw to see Mrs Roberts' poster to inspire you! There you will find today's literacy and numeracy lessons of the day too. Enjoy ffrindiau! 🌍🌍🌍

​​​​

​​​​

Neges y Dydd / Daily Message Tues / Mawrth 21/4/20

 

Bore da ffrindiau! Bore braf unwaith eto!

Ewch draw i Seesaw i weld gweithgareddau dyddiol blwyddyn 2 am heddiw!

Mwynhewch!  

 

Morning all! It's a lovely day again!

Pop on over to Seesaw to see your 3 activities for today!

Enjoy!

 

Staff Blwyddyn 2 xxx

Neges y Dydd 20/ 4 /20

Please see the attached letter to parents, explaining the arrangements for digital learning activities for the coming weeks.

Diolch yn fawr,

Mrs Roberts, Mrs Williams & Staff

Important Letter to Parents - Summer term Digital Learning Monday 20/4/20

Please see the attached letter to parents, explaining the arrangements for year 2 digital learning activities for the coming weeks.

Diolch yn fawr,

Mrs Roberts, Mrs Williams & Staff

Gwella'n fuan Arian! Get well soon Arian!

Mae Arian druan wedi cwympo oddi ar ei sgwta a thorri ei braich! πŸ˜₯ Dwi'n siwr bod dy holl ffrindiau eisiau danfon cwtsh mawr atat ti Arian! Dyma cwpl o negeseuon I ti lyfli! 😘

 

Poor Arian fell off her scooter and broke her arm! πŸ˜₯She has been such a brave girl and I'm sure that all her friends at school send her a big cwtsh and hope that she gets well really soon! 😘

Picture 1

Neges i Arian - Message to Arian

Gwella'n Fuan Arian!

Gwella'n Fuan Arian!

Still image for this video

Gwella'n Fuan Arian!

Still image for this video
           Pen blwydd Hapus Emma!!!

πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚Pen blwydd Hapus Emma!!!!! 

Joia dy ddiwrnod arbennig sweetheart!

Dyma negeseuon sbesial I ti oddi with staff y dosbarth!!! Caru ti biwtiffwl! ❀

PBH Emma gan Mrs Roberts πŸŽ‚

PBH Emma gan Miss O'Malley πŸŽ‚

PBH Emma gan Mr Mahoney πŸŽ‚

PBH Emma gan Miss Craze πŸŽ‚

Neges y dydd Bl 2 03.04.2020

Message of the day 03.04.2020

 

Helo bawb!

 

Hoping you are all well as we come to the end of our second week of learning at home.  Did you join in the clapping for our NHS staff and carers last night?  If so, thank you! What an amazing experience for our children to be a part of something nationwide that brings us together!  After all, we are all in this together, and the community spirit shown by children of Santes Tudful is truly heartwarming!  You should be very proud of them all!

 

Today would have marked our last day in school of the spring term.  Where the children would normally have been completing crafts and treats to bring home, they are being encouraged to share things with us digitally.  We are so grateful for all of the hard work done by parents, and are collecting photos to share with everyone during the day, of the amazing activities and work that the children have completed. 

 

Today's message will be the last by myself and Mrs Roberts until the Summer term starts on the 20th April.  This does not mean that we are off limits - it means that we will be enjoying spending time with our families, just as we expect all of you to be doing after a difficult two weeks.  Down tools, no "school work" after today, and just enjoy the "holidays", albeit very different from those in the past.  We will be sharing ideas of exciting and cool Easter crafts that you could do, and the children are still more than welcome to use Google Classroom and Seesaw to share their creations! I'm sure they will still want the interaction with their friends!

 

We wish you all a very Happy Easter!  Keep each other safe and well, and don't eat too much chocolate!  

 

Cariad a chwtshes mawr,

 

Mrs Williams a Mrs Roberts xxxxxxxxx

Neges y dydd 2 / 4 / 20

Bore da everyone!

Our message to the pupils today, as always, first and foremost, hopes that you are all keeping safe and well and also thanking the children once again for the wonderful work we are receiving from them daily, it really does lift our spirits while we cannot be at school with them.

Yesterday I worked in our hub school in Rhydygrug, caring for the key workers children, so I re-iterated Mrs Williams' daily message from yesterday, praising our wonderful NHS workers for the amazing work they are tirelessly doing at the moment. 

I reminded the children that we would love to see their posters in support of the NHS and also to go onto their doorsteps tonight at 8 pm to clap as loudly as they can to join in with the rest of the nation showing support for these wonderful individuals.

I shared with the children that one of my favourite songs is Calon Lan. I explained that Calon Lan means 'pure heart' and that I think that the fantastic NHS staff all have a 'Calon Lan' / pure heart, by putting themselves at risk to care for the people that are currently ill with the Coronavirus. 

So I'm adding a link to the song, sung by Cerys Matthews and Fron Male Voice Choir and encouraged the children to sing along if they remember the words. (Feel free to record them singing and send them to us!)

So that's it for today's daily message.

Keep safe and well everyone and don't forget to send us your posters and to clap at 8pm this evening.

Love to you all,

Year 2 Staff xx

 

 

 

Welsh Hymn by Cerys Matthews - Calon Lan

Photos of west wales, song by Cerys Matthews with Fron Male Voice Choir, from the album "Home". Written in 1800's. Buy it from i-tunes. worth the money.

Neges y dydd Bl 2 01.04.2020

Hello everybody!

 

Hope you are all well!  I am joined today for our daily message by Winnie the Pooh and Lotso Hugging Bear!  As mentioned in Monday's daily message, we encouraged the children to place bears, or to draw bears to place in their windows, and perhaps go on a bear hunt whilst out for their daily excercise.  My Bears will be being displayed in our window for those who are going on a bear hunt of their own!

 

Last Thursday was a very special and emotional night for the whole country.  Thousands of people gathered on their doorsteps at 8pm to clap and cheer for our NHS heroes.  Todays message is inspired by our NHS heroes, and other heroes - Topsy and Tim books are great for teaching us about those who help us: farmers, teachers, supermarker workers, dentists and of course, doctors and nurses.  We would like for you to help us thank our NHS heroes and those who are helping to keep our country running.

 

Your task is to create a poster, make a banner, record a message, record yourselves during the clapping at 8pm tomorrow - anything you think will help to show our appreciation and gratitide to our Heroes.  As you can see in the video, I have also said who I am staying home for, to keep my family safe.  Perhaps you would like to say who you are staying home for, to keep them safe and well. 

 

Good luck!  We are looking forward to seeing your work on Seesaw or via email to thank our Heroes!!

 

Diolch yn fawr ffrindiau!
Thank you all for the wonderful work and messages we have received so far! They really are lifting our spirits!  Keep them coming!

Cariad Mawr!! Staff Blwyddyn 2 xxx

Neges y dydd Blwyddyn 2 31 / 3 / 20

Stori Alun yr Arth a'r Iar Fach yr Haf

Tedis Mr a Mrs Roberts

Tedis Mr a Mrs Roberts  1

Bore da lovely year 2 parents!

Our message to the children today hopes that everyone is doing well. We are really missing the children, so the messages, photos, videos and work that we are receiving is really wonderful. Please keep it coming! We try to respond to every thing we receive, whether it is on hwb, google classroom, Seesaw or by email. Our IT skills have really been put to the test lately! Ha, ha!

Mrs Williams mentioned seeing bears in her area yesterday. Perhaps the children can take photographs or draw pictures of bears or teddies and share them with us! I will upload a picture here of mine and Mr Roberts teddies that sit on our dressing table in our bedroom. They are over 50 years old!

On the theme of bears, I have read another story about our favourite mischievious bear Alun yr arth. He is trying to fly like a butterfly today! I hope the children enjoy the story!

Keep up the great work all, email us with any problems and most importantly stay safe and well!

 

Cariad mawr,

All year 2 staff xx

 

Neges y dydd Bl 2 30.03.2020

Message of the day 30.03.2020

 

Hello everyone!

 

Hope you all had a relaxing weekend and are ready for another week of a little home schooling. Please remember that this is new territory for us too - we do not expect you to carry out a full day of school work for your child, and it's important to have a balance of fun and work.  

 

We are trying to provide activities through Google Classroom that would resemble what we would be teaching in class.  We are also trying to include these activities through Seesaw as another platform, but please bear with us!  In the mean time, there are some suggestions of websites we use on Google Classroom, and there are several suggestions on the school website also.

 

The rainbows that we have seen have certainly cheered up the staff, as I am sure they have cheered up others that have seen them displayed.  I went on a family walk this morning and saw plenty of rainbows!  However, our street have started a new game this week - how many bears can you find?  They have displayed teddies in their windows and some have even drawn bears!  I thought that you can start a bear hunt in your  neighbourhood, and show us your window displays again!  Hopefully the story 'We're going on a bear hunt' will inspire you!

 

Enjoy!

 

Cwtshes mawr,

Mrs Williams, Mrs Roberts, Miss Craze & Mr Mahoney

 

Stori Rydyn ni'n mynd i hela arth

Neges y Dydd 27 / 3 / 20

Message of the day 27/3/20

 

Bore da Parents!

I hope all our lovely year 2 families are keeping well!

In today's message I have read a funny story to the children about the naughty bear Alun yr Arth. I hope the children enjoy it and it makes them smile!

Thanks once again for all the wonderful photos and messages you are sending through on Seesaw or via email. Please keep them coming, we really do love to see them and will always respond to them!

As we've stated before, if you need any support at all with the digital learning, we are more than happy to help in any way we can, just send us an email and we'll try our utmost to help.

Have a lovely, safe weekend with your beautiful children and we'll post another message on Monday morning.

Take care all,

Cariad mawr,

All the year 2 staff xx

Cywioci - Teimladau (Cyw's feelings song)

Beth am bach o garioci i ddechrau'r penwythnos ffrindiau? Ymunwch mewn bawb!
What about some karaoke to start the weekend ffrindiau? Everyone join in!

Neges Blwyddyn 2 26/3/20

Dere Twm!

Daily message to children - 26 / 3 / 20

 

Bore da year 2 parents!

I hope all you lovely year 2 families are keeping well. Our message to the children today is thanking them all (with the help of their parents) for keeping in touch with us, by uploading pictures and videos to the class Seesaw pages or by emailing things directly to us.

We are missing the children lots already, so seeing their work or their beautiful faces or hearing their voices really is filling up our buckets while we can't be together in class!

Please keep on uploading to Seesaw or emailing us, and of course we are here to support you if you are having difficulty accessing anything, please feel free to get in touch!

I filmed the message today when taking my dog Twm for a walk in the park behind our house, it was a good excuse for the both of us to get some fresh air and exercise!

Take care everyone and I'll be back in touch tomorrow with another message!

 

Cariad mawr,

 

Year 2 Staff 

 

Neges y dydd Bl 2 25.03.2020

Hello parents!

 

Today, we would like you to show us how your children are able to spread positive messages to the community, by creating rainbows.  Some children have already made rainbows to display in their windows and although it was initially intended as a big game of 'eye spy', now that our access to the outside world is limited, it can serve as a message of hope and a 'hello' to neighbours who may need a pick me up during these difficult times.  

 

We would love for the children to post their pictures, messages or to even create a rainbow picture using the Seesaw app, by clicking the green + 'Add' button, select 'Post Student Work', and there you may choose how you would like to send your task.  

 

Please remeber that the staff are here to help you if you are having difficulty logging in to any platform.  

 

We look forward to seeing your work!

 

Diolch ffrindiau!!

 

Cariad Mawr,

 

Mrs Williams, Mrs Roberts, Miss Craze a Mr Mahoney  smileysmileysmileysmiley

Lliwiau'r enfys hardd!

Lliwiau'r enfys hardd! 1 Enfys ar giat ein hysgol
Lliwiau'r enfys hardd! 2 Peintio'r ffenest
Lliwiau'r enfys hardd! 3 Peintio'r ffenest
Lliwiau'r enfys hardd! 4 Ta-da! Ein henfys wedi ei orffen

Lliwiau'r Enfys

Neges y dydd 24.03.2020

Still image for this video

Hello parents!

 

Our video message of the day asks your children to log in to Seesaw and record a message to the teachers just to say hello, so we can see their smiley faces and hear their voices.  We will be adding activities for the children to complete using Seesaw in the future, but children are able to get creative and use the app to draw pictures, and record messages.  Perhaps they would like to record themselves reading a book for their teacher to hear.

 

Mrs Williams has also recorded a story for the children to listen to - check out the link below for the story, the song and the lyrics.  Perhaps the children could record themselves singing along!!

 

Hoping you are all well!  

 

Mrs Williams & Mrs Roberts

Stori Lola'r Lindys Barus

Can Lola'r Lindys

Picture 1

Neges y dydd 23.03.2020

Neges y dydd 23.03.2020 Message of the Day

 

Hello Parents, 

We are sending this video message to the children today and will update a new message regularly, so please check back again here on our class page, for more messages in the coming days and weeks. We hope that all our lovely year 2 children are safe and well.  We hope that the children are enjoying the nice weather in the garden and spending quality time at home with the family.  

 

Thank you to those of you who have helped your children join the Google Classroom and are already enjoying completing some of the activities we have uploaded.  If you require support to help your child join, please feel free to contact us via email, we will be only too happy to help.

 

Remember that your children can also use the Seesaw app to keep in touch with us too, and can share pictures, photographs and short videos to our class Seesaw pages too. Its free to download and lots of fun! Again, get in touch if you need any help using the Seesaw app.

 

Please see the link below to listen to some lovely Welsh medium stories.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sUrrasnrCzo

 

Hwyl fawr am y tro,

 

Keep well everyone!

 

Mrs Roberts, Mrs Williams, Miss Craze & Mr Mahoney

 

jroberts@santestudful.merthyr.sch.uk

 

anewton@santestudful.merthyr.sch.uk

 

 

 

Can Dyddiau'r Wythnos

Can Dyddiau'r Wythnos

Stori Mwlsyn yr Arwr

This is "Stori Mwlsyn yr Arwr" by Judith Roberts on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Misoedd y flwyddyn

Still image for this video
Top