Menu
School Logo
Language
Search

Neges y Dydd/Today's Message

30/03/20

Bore da blant!

Still image for this video

Remember to access our class seesaw for your class activities.

27/ 03/20

Bore Da oddi wrth Tedi Twt!

Still image for this video

Hoffech chi ddarllen y stori? If you would like to read along with Mrs Jones. Access the link below.

Hoffech chi ddarllen y stori? If you would like to read along with Mrs Jones. Access the link below. 1

26/03/20

Bore da ffrindiau, da iawn i bawb sydd eisioes wedi ymuno gyda Seesaw y dosbarth ond os mae modd atgoffa eich ffrindiau mi fyddai hynny yn wych.Os allwch lledeunu'r neges a'r cariad mi fyddai hynny yn grêt. Llawer o weithgareddau hwyl i ddilyn.

Helo lovely friends. Well done all who have already joined our class Seesaw but if you could spread the word amongst our lovely class friends that would be great. Lots of fun activities to follow.

Thanks all heart​​​​​​

Diolch ffrindiau heart

 

Mae Mrs Jones am fynd am dro bach heddiw allan i'r fferm. Tybed pwy sy'n byw ar y fferm... beth am chwarae gêm sawl anifail allwch enwi?

 

Mrs Jones will be going out for a little walk today on the farm.I wonder who else lives on the farm.. what about we play a game to name all our farm yard friends?

 

Cân y Fferm | Cyw's Farm Song | Elin a Huw

Mae llwyth o ganeuon i'w canu, gemau i'w chwarae a rhaglenni i'w gwylio ar wefan Cyw! http://s4c.cymru/cyw There are lots more songs to sing, games to play a...

25/03/20

Helo bawb. Diolch i bawb am ymateb yn wych i'r gwithgareddau ar ein Seesaw dosbarth. Mae'n hyfryd darllen y sylwadau. Cofiwch os oes problem wrth mewngofnodi neu os mae angen y cyfrinair eto a wnewch chi fy ebostio.

 

Ar gyfer ein tasg nesa hoffwn i chi dynnu llun o enfys hardd fel symbol o obaith a chariad. Beth am ddysgu'r gân "Lliwiau'r Enfys"

 

Helo everyone. Thank you all for your great response in completing the seesaw activities. Its lovely reading the comments. Remember if there is a problem logging in please email me directly.

 

For our next activity please draw a rainbow as a symbol of love and hope.What about learning the song "Lliwiau'r Enfys". 

 

Lliwiau'r Enfys

..

Top