Menu
School Logo
Language
Search

Neges y Dydd/Today's Message

Hwyl fawr ffrindiau!

Still image for this video
Diolch o galon am flwyddyn hyfryd! Rydyn ni’n siomedig dydyn ni ddim gyda chi heddiw i ddweud hwyl fawr. Rydyn ni’n falch iawn o bob un ohonoch chi! Pob lwc ym mlwyddyn 5 ffrindiau, ewch amdani a byddwch yn wych! Mae dyfodol disglair o’ch blaenau! Cariad mawr, Miss Griffiths, Mrs Clement a Miss Phillips🌟🌟🌟🌟
Dydd Mercher 17.6.2020

Dydd Mawrth- 16.06.2020

Pick a Mix- Y Carnifal- ***you'll be able to access the links form the PDF documents***

Dydd Gwener 22.5.20
Dydd Iau 21.5.20

Dydd Mercher- 20.05.2020

Dydd Mawrth 19.5.2020

Dydd Llun/Monday- 18.05.2020

Dydd Gwener/Friday- 15.05.2020

Dydd Iau/Thursday- 14.05.2020

Dydd Mercher/Wednesday- 13.05.2020

Dydd Mawrth 12.5.20
Dydd Llun 11.5.2020
Dydd Iau 7.5.20
Dydd Mercher 6.5.20
Dydd Mawrth 5/5/2020

Dydd Llun/Monday- 04.05.2020

Dydd Gwener 1.5.2020

Dydd Iau/Thursday- 30.04.2020

Dydd Mercher 29.4.20
Dydd Mawrth/ Tuesday 28.4.20

Dydd Llun/Monday- 27.04.2020

Dydd Gwener/Friday- 24.03.2020

Dydd Iau/ Thursday- 24.04.2020

Dydd Mercher / Wednesday 22.4.20
Dydd Mawrth / Tuesday  21.4.20

Dydd Llun/Monday- 20.04.2020

Dydd Gwener- 03.04.2020

 

Bore da ffrindiau!

Helo, flwyddyn 4. Dyma ni wedi cyrraedd Dydd Gwener a'r diwrnod olaf cyn gwyliau Pasg! Dydyn ni ddim wedi gorffen y tymor fel dymunwn, ond rydych chi sicr wedi bod yn codi ein calonnau gyda'r gwaith gwych rydych chi wedi bod yn gwneud dros y pythefnos diwethaf.  Dal ati! Bydden ni dwli gweld mwy o blant yn ymateb ar Seesaw a Google Classroom, hyd yn oed gyda llun yn unig yn dangos y pethau rydych chi wedi mwynhau gwneud.

 

Mae gweithgareddau newydd i gwblhau heddiw gan gynnwys tasg 3 Saesneg, mathemateg rhannu a thestun trafod newydd ar flipgrid! Mae flip grid yn adnodd gwych i rannu fideos ac i weld syniadau eich gilydd.  Dwi'n siŵr erbyn hyn rydych chi'n gweld eisiau eich ffrindiau.  Beth am ddanfon e-bost at ffrind gan ddefnyddio eich e-byst gmail. Rydyn ni wedi danfon e-bost at bawb- ewch i checio yn eich folder gmail

 

Roedd Miss Griffiths mas o wynt ddoe yn dilyn fideo cadw'n heini Miss Sullivan! Cliciwch ar y fideo isod i wneud ymarfer corff gyda Miss Sullivan! Mae hi'n wych!

 

Gyda Phasg yn agosáu beth am wneud ychydig bach o gelf Pasg! Mae syniad hyfryd yn y fideo isod gan Miss Sullivan!

 

Hello blwyddyn 4, here we are at the end of the spring term. It certainly hasn't been how we hoped or imagined we'd end the term but your wonderful work, videos and pictures on Seesaw and Google Classroom has brightened up our days during this difficult times. If you haven't managed to log in to your Seesaw or Google classroom account yet, please do so asap, we're missing your wonderful smiles and ideas! Come and say hello today- we miss you all!  Please contact us if you need any support to access your online learning. We're happy to help and guide you through step by step! After Easter we'll begin our new topic. And we're excited to show you what we have planned.   

 

Also, Miss Sullivan has created a keep fit video for you to practice at home! Well done Miss Sullivan, excellent effort! Can you keep up with Miss Sullivan? Join Miss Sullivan by clicking on the video below

 

Or maybe you fancy an Easter arts and craft activity! Remember to share your wonderful work with us on Seesaw!

 

We want to take this opportunity to thank you all for your hard work during the Spring term. We will back after the Easter holidays with more fun activities for you to enjoy.  Please enjoy spending time with your families and look after yourselves and others. Always be kind and remember 'Daw eto Haul ar fryn'.    

Mwynhewch, cadw'n ddiogel!

 

Cariad mawr

 

Miss Griffiths a Mrs Clement

 

 

 

Sesiwn Addysg Gorfforl gyda Miss Sullivan

Celf - Gwehyddu addurn pasg

Dydd Iau, 2.4.2020                                       Bore da!laugh

 

Diwrnod braf arall - hwre! Gobeithio bod pawb yn iawn ac yn mwynhau treulio amser gyda eich teuluoedd! / Another beautiful day - hooray! We hope everyone is well and enjoying family time in these difficult times.

 

Beth ydych chi'n gwenud heddiw tybed? Beth am recordio fideo ar Seesaw gyda neges cyflym i Mrs Clement a Miss Griffiths? Efallai hoffech chi recordio neges i ffrind? Heddiw bydd Mrs Clement yn dathlu penblwydd Ronnie y ci sy'n 2 mlwydd oed! (Ar ol gwaith ysgol yn amlwg!) A bydd Miss Griffiths yn mwynhau cwblhau gwaith I see reasoning, gwaith celf a chadw'n heini gyda Ela a Millie(y ci) yn yr ardd! / What are you up to today? What about recording a quick video message for Mrs Clement and Miss Griffiths? Maybe you would like to record a message on Seesaw for a friend? Today Mrs Clement will be celebrating Ronnie the dogs 2nd birthday (after school work of course!) and Miss Griffiths will be busy enjoying the I see reasoning worksheets, art and keeping fit in the garden with Ela and Millie(the dog!)

 

Mae gwaith mathemateg, Cymraeg a Saesneg newydd ar Google Classrooms i chi yn barod. / There are new maths, Welsh and English work sheets on Google Classroom for you ready.

 

Beth am wneud lluniau cysgod mas yn yr ardd? What about doing some shadow drawings in the garden?

 

Peidiwch anghofio darllen eich llyfrau Cymraeg a Saesneg! / Don't forget to read Welsh and English books.

 

Mae dal llawer o waith ar Google Classroom/ Seesaw sydd heb cael ei gwblhau. There are still many pieces of work on Google Classroom and Seesaw which are incomplete.

 

Mwynhewch eich dyddlaugh

 

 

Dydd Mercher 01.04.2020

Helo blwyddyn 4!smiley

 

Bore da ffrindiau!  Mae'r Haul yn gwenu’n ac rydyn ni wedi cyrraedd y cyntaf o Ebrill!  Mae'r amser yn hedfan ac mae gwanwyn wedi cychwyn o'r diwedd! 

 

Hoffwn ni cymryd yr amser yma i ddweud diolch yn fawr iawn i chi am eich holl waith caled ac arbennig hyd yn hyn. Rydyn ni wedi bod wrth ein boddau yn gweld chi yn cwblhau'r gwaith ar Seesaw a Google Classroom.  Dal ati!

 

Draw ar Google Classroom a Seesaw mae gweithagreddau newydd i chi gwblhau.  Cofiwch i checio pob dydd ac i rannu y gwaith gyda ni! Please check Google Classroom and Seesaw daily, we've uploaded new activities for you to complete!  We are also working on exciting new pick and mix activities on our new topic 'Ar Frig y Don'. This is one of our favorite topics that we think you're really going to enjoy. Watch this space...

 

Beth arall? What else can you do today?

 

Cwblhau tasg rhesymu y dydd- 'I See Maths'/ Complete today's 'I See Maths' reasoning activity.

Dewis a chwblhau un o'r gemau helfa isod./ Complete one of the scavenger hunts below.

Ymarfer eich dablau ar TTRockstars neu HWB./Don't forget to practice recalling your times tables facts on TT Rockstars or HWB

Darllen pennod o lyfrau darllen cymraeg a saenseg./ Read a chapter of your welsh and english books.

Ymarfer sillafu/ Practice your spellings.-https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/sillafu-spelling-1/

 

Mae Mrs Clement wedi rhannu newyddion cyffrous gyda chi ar 'Seesaw'.  Peidiwch anghofio i checio eich negeseuon!  Have you seen Mrs Clement's exciting news on Seesaw? Don't forget to check your messages!

 

Cadwch yn ddiogel a chofiwch i rannu popeth gyda ni ar Seesaw.

 

Miss Griffiths a Mrs Clementsmiley

 

 

Dydd Mawrth, 31.3.20

Bore da Blwyddyn 4!laugh

 

Gobeithio bod pawb yn iawn! Dyma syniadau ar gyfer heddiw i gadw chi fynd! Cofiwch ddechrau eich diwrnod gyda Joe Wicks i gadw'n heini ac iach!

 

 • Rydyn ni dal eisiau gweld eich lluniau o enfysau yn eich ffenestri! Cofiwch i dynnu llun ar Seesaw i ni cael gweld. / We are still waiting to see many more beautiful drawings and paintings of rainbows in your windows.
 • Mae na tasg hyfryd o ddoe i chi gwblhau - dilynwch y linc i fynd at padlet eich dosbarth i lenwi bwcedi eich ffrindiau gan ysgrifennu negeseuon caredig. / There's a wonderful task from yesterday - follow the link from yesterday's message to your class padlet and leave a kind message for your friends to fill their buckets.
 • Mae 4 tasg newydd i chi gwblhau ar Seesaw o dan 'Activities' i gadw chi'n brysur. Mwynhewch ysgrifennu stori gan ddefnyddio emojis, ymarfer sgiliau lluosi, ysgrifennu adolygiad llyfr ac ysgrifennu pwy yw eich arwr. Cofiwch ymarfer eich Cymraeg a dewiswch rhai o'r gweithgareddau i gwblhau mewn Cymraeg. / There are 4 new activities on Seesaw to keep you going! Enjoy writing a silly story using emojis, practice multiplication skills, write a book review (why not write about a Welsh book in Welsh?) and write about your hero. Remember to practice your Welsh and complete some tasks in Welsh!

 

Mae dal llwyth o weithgareddau sydd heb gael eu cwblhau ar Seesaw a Google Classroom, gwaith 'I see Reasoning' o dan y tab Mathemateg i ymarfer sgiliau datrys problemau, a pheidiwch anghofio am y gwaith Pick n Mix! / There are still many incomplete tasks on Seesaw, Google Classroom, 'I See Reasoning' work under the maths tab to practice problem solving skills, and don't forget about the Pick n Mix work we set!

 

Bydd fideos yn dod yn fuan  - cadwch golwg am fideo o Miss Griffiths yn darllen stori a fideo o Mrs Clement gyda ychydig o newyddion i chi!! Keep an eye out for some videos coming your way! Miss Griffiths will be reading a story and there'll be a video message from Mrs Clement with some news! Watch this space...

 

Mrs Clement a Miss Griffiths smiley

Dydd Llun  31/3/2020

Bore da Blwyddyn 4!


Wythnos newydd, ac wythnos arall gwahanol i'r arfer.  Mae'n deimlad rhyfedd iawn i beidio gweld eich wynebau yn y bore ond rydyn ni'n gwybod rydych chi'n saff a dyna beth sy'n bwysig ar hyn o bryd.  Rydyn ni'n gweld eisiau chi gyd!  Diolch am rannu eich gwaith a lluniau ar 'Seesaw' mae'n wir yn codi ein calonnau.  Dwi'n siŵr rydych chi'n gweld eisiau eich ffrindiau, felly rydyn ni wedi gosod tasg caredigrwydd ar Google Classroom i chi ysgrifennu nodyn bach i'ch gilydd.  Ewch draw i weld!  

 

Heddiw beth am drio:

 

Tasg 'I See Maths'- dewch i ymarfer eich sgiliau rhesymu.  Mae un newydd ar gael pob dydd!

https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/i-see-reasoning-5/

 

Gweithgareddau amser- Google Dosbarth

https://classroom.google.com/u/0/c/MjM5MzAxNzEzMTVa

 

Saesneg, Pobble 365- Google Dosbarth

https://classroom.google.com/u/0/c/MjM5MzAxNzEzMTVa/a/NzMyNDM5NDYwMzFa/details

 

Cymer ofal ffrindiau os oes angen help plîs cysylltwch â ni ar e-bost neu trwy 'Seesaw'.

 

 

Dydd Gwener 27.3.20

 

laughBore da Blwyddyn 4laugh

 

Am ddiwrnod braf eto ac rydyn ni wedi cyrraedd Dydd Gwener - hwre! / Another beautiful day and we've reached Friday - hooray!

Diolch i bob un sydd wedi bod ar Seesaw yn gweithio'n galed! Cofiwch bod tasgiau ar Google Classroom hefyd. / Thank you to each one who has been working hard on Seesaw during the week. Don't forget about the tasks on Google Classrooms too. 

 

Dyma syniadau ychwanegol am dasgiau heddiw/ Here are some extra ideas for tasks today:

Darllen llyfrau Saesneg a Chymraeg yn yr ardd. / Read Welsh and English books in the garden. Beth am recordio eich hun ar Seesaw? How about recording yourself on Seesaw?

Eisteddwch du allan a braslunio y natur sydd o gwmpas chi. A fedrwch chi enwi y coed a phlanhigion? / Sit outside and sketch your natural surroundings. Can you name some trees and plants?

Mathemateg emojis ar Seesaw. / Emoji maths on Seesaw.

Lliwio neu peintio enfys i roi yn eich ffenestri i eich cymdogion mwynhau. Tynnwch lun ar Seesaw i Mrs Clement a Miss Griffiths cael mwynhau hefyd. / Colour or paint a rainbow to display in your window to lift the spirits of your neighbours. Take a photo on Seesaw for Mrs Clement and Miss Griffiths to enjoy too.

Ymunwch á Sw Chester o 10:00 hyd at 16:00 ar ei dudalen Facebook am dywys o gwmpas cartrefi yr anifeiliaid gwahanol. / Join Chester Zoo live from 10am until 4pm  on their Facebook for a virtual tour around numerous animal enclosures.

 

 

 

Mwynhewch eich penwythnos :)  Mrs Clement a Miss Griffithscheeky

 

 

 

Dydd Iau- 25.3.2020

 

smileyBore da Blwyddyn 4!smiley

 

Mae'r Haul yn gwenu eto heddiw ac mae'r adar yn canu'n swynol.  Rydyn ni'n gweld eisiau chi gyd ac yn gobeithio bod pawb yn iawn ac yn cadw'n saff!  Mae ddigon o weithgareddau i chi gwblhau ar 'Seesaw' a Google classroom (os ydych chi eisiau) ond hefyd rydyn ni'n sylweddoli bod newidiadau mawr wedi digwydd yn ystod yr wythnosau diwethaf felly mae treulio amser gyda'r teulu yn y gwaith cartref mwyaf pwysig ar hyn o bryd! 

 

Beth am: 

 • chwarae gem fwrdd,
 • pobi cacen, 
 • plannu blodau, 
 • darllen stori, 
 • adeiladu lloches, 
 • gwneud jig so, 
 • creu cerdyn neu peintio llun. 

 

Bydden ni'n ddwli gweld eich wynebau hapus yn mwynhau cwblhau'r gweithgareddau yma.  Cofiwch i rannu eich lluniau a recordiadau ar Seesaw. 

Dydd Mercher 25.03.2020

smiley Helo Ffrindiau Blwyddyn 4smiley

 

Mae'n ddiwrnod braf eto heddiw! Gobeithio rydych chi'n mwynhau gyda'ch teulu ac yn cael cyfle i chwarae yn yr ardd. Ydych chi wedi llwyddo i gwblhau un o'r heriau Lego neu efallai un o'r tasgiau Pick a mix.  Rydyn ni wedi adio gweithgareddau newydd ar 'SeeSaw' felly cofiwch i fynd i weld beth sydd yna.  Os ydych chi'n cael unrhyw drafferth yn ymuno a 'Seesaw'gofynnwch i'ch rhieni e-bostio ni.  Rydym wrth ein boddau yn gweld ac yn ymateb i'ch gwaith, lluniau a recordiadau.  

 

Beth allwch chi wneud?

 • Ewch ar Google Classroom i gwblhau rhai o'r tasgau 'pic a mix'.  Rydyn ni hefyd wedi adio padlet llawn gweithgareddau a gwefannau cyffrous.  Mae holiadur yna hefyd i chi ddewis pa stori hoffech chi glywed gennym ni er mwyn i ni gychwyn sesiynau pennod y dydd wythnos nesaf.  
 • Ewch i Google Classroom. Cliciwch ar y linc flipgrid i rannu neges fideo gyda Blwyddyn 4!
 • Ewch ar 'Seesaw'- darllenwch 'announcments' oddi wrthym ni.  Mae tasg talentau tudful i chi cwblhau ac rydyn ni'n edrych ymlaen at weld eich doniau.
 • Peidiwch anghofio ymarfer eich tablau ar TTRockstars.
 • Cadw'n saff a fwynhewch!!
   

 

Dydd Llun 23.3.20

 

smileyHelo Blwyddyn 4!smiley

 

Gobeithio bod pawb yn iawn! Neges cyflym i atgoffa chi i edrych ar y grid Pick n Mix i ddewis pa weithgareddau hoffech chi ddewis i wneud yn gyntaf. Cofwich bydd rhan fwyaf o'r gweithgareddau yn cymryd oriau a does dim angen rhuthro! 

Syniad da yw i ddechrau eich diwrnod gyda Joe Wicks ar youtube (mae linc ar GoogleClassrooms) a chadw'n heini am 9:00 y bore! Dewiswch gweithgaredd o'r Pick n Mix ac ymarfer tablau a llyfrau darllen. 

 

Rydym yn gweld eisiau chi ac mi fydd hi'n hyfryd i weld lluniau/fideos ohonoch chi ar Seesaw yn gwneud eich gweithgareddau. Rwy'n gwybod bydd eich ffrindiau yn mwynhau gweld chi hefyd! 

 

Os oes unrhyw problemau gyda logins - ebostiwch Mrs Clement neu Miss Griffiths.

 

Arhoswch yn ddiogel a chofiwch i olchi eich dwylo!!

 

Mrs Clement a Miss Griffiths laugh

Her Lego / Lego Challenge

Dydd Iau- 19.03.2020

 

Negys cyflym i ddweud helo!  Rydyn ni'n gweithio'n galed iawn yn gosod gwaith i chi fwynhau ar ein dosbarth gwgl.  mewngofnodwch i'ch cyfrif i weld beth sydd yna hyd at hyn.  Cofiwch does dim angen i chi cwblhau pob tasg yn syth. Edrychwch ar y fwydlen 'pick a mix' i weld pa weithgareddau hoffech chi wneud yn gyntaf.

Beth sy'n bwysig ar hyn o bryd yw bod pawb yn saff ac yn mwynhau amser gyda'r teulu.  Cymer ofal ffrindiau.

 

Fun activities for all the family.

Top