Menu
School Logo
Language
Search

Neges y Dydd/Today's Message

Dydd Llun  31/3/2020

Bore da Blwyddyn 4!


Wythnos newydd, ac wythnos arall gwahanol i'r arfer.  Mae'n deimlad rhyfedd iawn i beidio gweld eich wynebau yn y bore ond rydyn ni'n gwybod rydych chi'n saff a dyna beth sy'n bwysig ar hyn o bryd.  Rydyn ni'n gweld eisiau chi gyd!  Diolch am rannu eich gwaith a lluniau ar 'Seesaw' mae'n wir yn codi ein calonnau.  Dwi'n siŵr rydych chi'n gweld eisiau eich ffrindiau, felly rydyn ni wedi gosod tasg caredigrwydd ar Google Classroom i chi ysgrifennu nodyn bach i'ch gilydd.  Ewch draw i weld!  

 

Heddiw beth am drio:

 

Tasg 'I See Maths'- dewch i ymarfer eich sgiliau rhesymu.  Mae un newydd ar gael pob dydd!

https://www.santestudful.merthyr.sch.uk/i-see-reasoning-5/

 

Gweithgareddau amser- Google Dosbarth

https://classroom.google.com/u/0/c/MjM5MzAxNzEzMTVa

 

Saesneg, Pobble 365- Google Dosbarth

https://classroom.google.com/u/0/c/MjM5MzAxNzEzMTVa/a/NzMyNDM5NDYwMzFa/details

 

Cymer ofal ffrindiau os oes angen help plîs cysylltwch â ni ar e-bost neu trwy 'Seesaw'.

 

 

Dydd Gwener 27.3.20

 

laughBore da Blwyddyn 4laugh

 

Am ddiwrnod braf eto ac rydyn ni wedi cyrraedd Dydd Gwener - hwre! / Another beautiful day and we've reached Friday - hooray!

Diolch i bob un sydd wedi bod ar Seesaw yn gweithio'n galed! Cofiwch bod tasgiau ar Google Classroom hefyd. / Thank you to each one who has been working hard on Seesaw during the week. Don't forget about the tasks on Google Classrooms too. 

 

Dyma syniadau ychwanegol am dasgiau heddiw/ Here are some extra ideas for tasks today:

Darllen llyfrau Saesneg a Chymraeg yn yr ardd. / Read Welsh and English books in the garden. Beth am recordio eich hun ar Seesaw? How about recording yourself on Seesaw?

Eisteddwch du allan a braslunio y natur sydd o gwmpas chi. A fedrwch chi enwi y coed a phlanhigion? / Sit outside and sketch your natural surroundings. Can you name some trees and plants?

Mathemateg emojis ar Seesaw. / Emoji maths on Seesaw.

Lliwio neu peintio enfys i roi yn eich ffenestri i eich cymdogion mwynhau. Tynnwch lun ar Seesaw i Mrs Clement a Miss Griffiths cael mwynhau hefyd. / Colour or paint a rainbow to display in your window to lift the spirits of your neighbours. Take a photo on Seesaw for Mrs Clement and Miss Griffiths to enjoy too.

Ymunwch á Sw Chester o 10:00 hyd at 16:00 ar ei dudalen Facebook am dywys o gwmpas cartrefi yr anifeiliaid gwahanol. / Join Chester Zoo live from 10am until 4pm  on their Facebook for a virtual tour around numerous animal enclosures.

 

 

 

Mwynhewch eich penwythnos :)  Mrs Clement a Miss Griffithscheeky

 

 

 

Dydd Iau- 25.3.2020

 

smileyBore da Blwyddyn 4!smiley

 

Mae'r Haul yn gwenu eto heddiw ac mae'r adar yn canu'n swynol.  Rydyn ni'n gweld eisiau chi gyd ac yn gobeithio bod pawb yn iawn ac yn cadw'n saff!  Mae ddigon o weithgareddau i chi gwblhau ar 'Seesaw' a Google classroom (os ydych chi eisiau) ond hefyd rydyn ni'n sylweddoli bod newidiadau mawr wedi digwydd yn ystod yr wythnosau diwethaf felly mae treulio amser gyda'r teulu yn y gwaith cartref mwyaf pwysig ar hyn o bryd! 

 

Beth am: 

 • chwarae gem fwrdd,
 • pobi cacen, 
 • plannu blodau, 
 • darllen stori, 
 • adeiladu lloches, 
 • gwneud jig so, 
 • creu cerdyn neu peintio llun. 

 

Bydden ni'n ddwli gweld eich wynebau hapus yn mwynhau cwblhau'r gweithgareddau yma.  Cofiwch i rannu eich lluniau a recordiadau ar Seesaw. 

Dydd Mercher 25.03.2020

smiley Helo Ffrindiau Blwyddyn 4smiley

 

Mae'n ddiwrnod braf eto heddiw! Gobeithio rydych chi'n mwynhau gyda'ch teulu ac yn cael cyfle i chwarae yn yr ardd. Ydych chi wedi llwyddo i gwblhau un o'r heriau Lego neu efallai un o'r tasgiau Pick a mix.  Rydyn ni wedi adio gweithgareddau newydd ar 'SeeSaw' felly cofiwch i fynd i weld beth sydd yna.  Os ydych chi'n cael unrhyw drafferth yn ymuno a 'Seesaw'gofynnwch i'ch rhieni e-bostio ni.  Rydym wrth ein boddau yn gweld ac yn ymateb i'ch gwaith, lluniau a recordiadau.  

 

Beth allwch chi wneud?

 • Ewch ar Google Classroom i gwblhau rhai o'r tasgau 'pic a mix'.  Rydyn ni hefyd wedi adio padlet llawn gweithgareddau a gwefannau cyffrous.  Mae holiadur yna hefyd i chi ddewis pa stori hoffech chi glywed gennym ni er mwyn i ni gychwyn sesiynau pennod y dydd wythnos nesaf.  
 • Ewch i Google Classroom. Cliciwch ar y linc flipgrid i rannu neges fideo gyda Blwyddyn 4!
 • Ewch ar 'Seesaw'- darllenwch 'announcments' oddi wrthym ni.  Mae tasg talentau tudful i chi cwblhau ac rydyn ni'n edrych ymlaen at weld eich doniau.
 • Peidiwch anghofio ymarfer eich tablau ar TTRockstars.
 • Cadw'n saff a fwynhewch!!
   

 

Dydd Llun 23.3.20

 

smileyHelo Blwyddyn 4!smiley

 

Gobeithio bod pawb yn iawn! Neges cyflym i atgoffa chi i edrych ar y grid Pick n Mix i ddewis pa weithgareddau hoffech chi ddewis i wneud yn gyntaf. Cofwich bydd rhan fwyaf o'r gweithgareddau yn cymryd oriau a does dim angen rhuthro! 

Syniad da yw i ddechrau eich diwrnod gyda Joe Wicks ar youtube (mae linc ar GoogleClassrooms) a chadw'n heini am 9:00 y bore! Dewiswch gweithgaredd o'r Pick n Mix ac ymarfer tablau a llyfrau darllen. 

 

Rydym yn gweld eisiau chi ac mi fydd hi'n hyfryd i weld lluniau/fideos ohonoch chi ar Seesaw yn gwneud eich gweithgareddau. Rwy'n gwybod bydd eich ffrindiau yn mwynhau gweld chi hefyd! 

 

Os oes unrhyw problemau gyda logins - ebostiwch Mrs Clement neu Miss Griffiths.

 

Arhoswch yn ddiogel a chofiwch i olchi eich dwylo!!

 

Mrs Clement a Miss Griffiths laugh

Her Lego / Lego Challenge

Dydd Iau- 19.03.2020

 

Negys cyflym i ddweud helo!  Rydyn ni'n gweithio'n galed iawn yn gosod gwaith i chi fwynhau ar ein dosbarth gwgl.  mewngofnodwch i'ch cyfrif i weld beth sydd yna hyd at hyn.  Cofiwch does dim angen i chi cwblhau pob tasg yn syth. Edrychwch ar y fwydlen 'pick a mix' i weld pa weithgareddau hoffech chi wneud yn gyntaf.

Beth sy'n bwysig ar hyn o bryd yw bod pawb yn saff ac yn mwynhau amser gyda'r teulu.  Cymer ofal ffrindiau.

 

Fun activities for all the family.

Fun activities for all the family. 1
Top