Menu
Home Page

Ysgol ar gau Yfory a Dydd Gwener. School closed Thursday and Friday.

Yn dilyn cyngor gan yr Awdurdod Lleol, ac wrth ystyried y newyddion diweddaraf y swyddfa dywydd am y 2 ddiwrnod nesaf, mae penderfyniad wedi ei wneud i gau'r ysgol yfory Mawrth 1af a Dydd Gwener Mawrth 2il 2018.

 

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y mae hyn yn achosi, er mae’r penderfyniad wedi ei wneud gyda diogelwch pawb mewn golwg.

 

Bydd unrhyw newid yn yr amgylchiadau yn cael ei anfon atoch.

 

 

Following advice from the Local Authority, and given the rapidly changing weather conditions forecast over the next 2 days, a decision has been taken to close the school tomorrow (1 March 2018) and Friday (2 March 2018).

 

We apologise in advance for any inconvenience this may have caused, however it is in the interests of everyone's safety that this decision has been taken.

 

Any changes or updates will be communicated to you.

 

Many thanks,

 

Mr Jones

Top