Menu
School Logo
Language
Search

Pen y Fan - Meithrin / Nursery Mrs Spicer

Croeso i dudalen Mrs Davies, Mr Mahoney, Miss Harris a Miss Lozano!

smiley

Hoffai staff dosbarth meithrin yr ysgol eich croesawi chi i'n hysgol a'n dosbarth meithrin. Mae dechrau yn y dosbarth meithrin yn gam mawr i lawer o blant ac weithiau yn un anodd. Ceisiwn ei wneud mor hawdd â phosib i’r plant ac i chithau fel rheini a gwarcheidwaid. Rydym yn hyderus y bydd cyfnod eich plentyn gyda ni, yn un hapus iawn. smiley

 

The nursery staff would like to welcome you to our school and our class. Your child is about to begin an exciting new chapter in his or her life and we endeavour to make their transition into school as easy an experience as possible. We are confident that your child will settle to become very happy with us at our school. smiley

Top