Menu
School Logo
Language
Search

Penderyn a Faenor - Blwyddyn 5 Miss Phillips a Miss James

Llythyr i rieni/Letter to parents

Gwybodaeth defnyddiol- Cyfarwyddiadau Google Classroom a Seesaw/Useful information- Parent guide to Google Classroom and Seesaw

Croeso i dudalen 
Dosbarth Penderyn a Dosbarth Faenor
Blwyddyn 5

Cewch yr holl wybodaeth angenrheidiol ar y dudalen hon.

You will find any important information on this page.

 

 

Trosolwg Tymor yr Hydref/Overview of the Autumn Term

 

Ein thema yw 'Beth am antur...?'

Our theme is 'Let's go on an adventure'

 

Cymraeg:

Genres ysgrifenedig y tymor:-

Hunan Gyflwyniad (Self Portrait)

Stori Fer (ymateb i gelf) (Short Story)

Deialog (Dialogue)

Dyddiadur (Diary Writing)

 

English:

Genres for the term:-

Diary Writing

Soliloquy

Lyric Analysis/Lyric writing

De Bono Essay Writing

 

Mathemateg/Mathematics:-

Elfennau'r tymor/ This terms elements:-

Gwerth Lle  (Place Value)
Talgrynnu (Rounding Up)
Adio/Tynnu (Addition/Subtraction)
Lluosi/Rhannu (Multiplication/Division)

Lluosrifau, Ffactorau a Rhifau Cysefin (Multiples, Factors and Prime Numbers)
Arian (Money)
Trin Data (Data Handling)
Tymheredd (Temperature)
Cyfersurynnau (Co-ordinates)

Gwyddoniaeth/Science:-

Yn ystod ein gwersi Gwyddoniaeth, mi fyddwn yn edrych ar gynefinoedd o gwmpas y byd a'r anifeiliaid a phlanhigion sydd yn byw/tyfu yna. Byddwn yn edrych yn fanwl ar sut mae'r anifeiliaid yma wedi eu haddasu ar gyfer goroesi yn y cynefinoedd amrywiol.

 

As part of our Science lessons, we will be looking at different types of habitats around the world and which animals and plants live and grow there. We will be researching how certain animals have adapted to survive in these specific habitats. 

 

 

Addysg Grefyddol/Religious Education:-

Yn ystod sesiynau Addysg Grefyddol, byddwn yn astudio Cristnogaeth a'r math o beth mae Cristnogion yn credu mewn ac yn dilyn. Byddwn yn edrych ar lefydd addoli Cristnogion ac mi fydd y gwaith yma yn cyd-fynd gyda'n gwaith Celf, lle byddwn yn astudio gwaith yr arlunydd enwog Cefyn Burgess. 

 

During our Religious Education studies, we will be looking at Christianity and the beliefs that Christians have and follow. We will look carefully at their places of worship as our R.E lessons link directly with our Art lessons as we study the famous artist Cefyn Burgess and his work on churches and chapels. 

 

Hanes/History:-

Fel rhan o'n gwersi Hanes, byddwn yn edrych ar 'Y Tuduriaid'. Bydd y gwersi yn cynnwys dysgu am fywyd arferol yn oes y Tuduriaid a sut mae hynny'n cymharu gyda'n bywydau heddiw. Edrychwn ymlaen at fynd i weld cynhyrchiad 'The Terrible Tudors' ar Ragfyr y 6ed. 

 

Our theme in History for this term is 'The Tudors'. We will be looking at all aspects of life during the Tudors era and how they compare to our lives today. We look forward to watching the production of 'The Terrible Tudors' on December the 6th.

 

Celf/Art:-

Fel rydych barod wedi darllen, mi fydd ein gwersi Celf yn cysylltu â'n gwersi Add.Gref y tymor hon, lle byddwn yn edrych ar waith yr arlunydd enwog Cefyn Burgess. Mae gwaith Cefyn Burgess yn seiliedig ar sgetsio capeli ac eglwysi yng Nghymru. 

I weld enghreifftiau o'i waith, ewch i: http://www.cefynburgess.co.uk/chapels-1/

 

As you have previously read, our Art work this term will be linked to our R.E studies, where we will be looking at the work of the talented artist Cefyn Burgess, who has sketched many churches and chapels around Wales. 

To see examples of his work, go to http://www.cefynburgess.co.uk/chapels-1/

 

 

Miss P.Phillips - pphillips@santestudful.merthyr.sch.uk
Mrs L.Rose-Jones - ljones@santestudful.merthyr.sch.uk
Miss T.James - tjames@santestudful.merthyr.sch.uk

Top