Menu
School Logo
Language
Search

Blwyddyn 5 - Miss Jones a Miss James

Croeso i dudalen Blwyddyn 5

Cewch yr holl wybodaeth angenrheidiol ar y dudalen hon.

You will find any important information on this page.

 

 

Hoffem estyn croeso cynnes i chi i Flwyddyn 5! Rydym ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael chi gyd nôl yn yr ysgol ac yn gyffrous iawn am y flwyddyn sydd o'n blaenau. Thema'r hanner tymor cyntaf yw...

CYMRU!

Byddem ni'n astudio nifer o bethau diddorol sy'n hollbwysig i'n gwlad, diwylliant a'n hunaniaeth unigryw ni. Dydyn ni methu aros i gychwyn!

 

A very warm welcome to Year 5! We are looking forward to having you all back in school and we are very excited for the year ahead of us. The theme for the first half term will be...

WALES!

We will be studying many interesting topics that have an important part in shaping our rich and unique country, culture and identity.  We cannot wait to get started!

 

Manylion cyswllt / Contact details:

Miss James: tjames@santestudful.merthyr.sch.uk 

Miss Jones: ejones@santestudful.merthyr.sch.uk

Croeso i flwyddyn 5 dosbarth Miss Jones😁

Still image for this video

Croeso i flwyddyn 5 dosbarth Miss James😁

Still image for this video

Llythyr i rieni/Letter to parents

Gwybodaeth defnyddiol- Cyfarwyddiadau Google Classroom a Seesaw/Useful information- Parent guide to Google Classroom and Seesaw

Top