Menu
School Logo
Language
Search

Pontsticill a Pentwyn bl 1 Mrs Reddy a Miss Boyce

Llythyr i rieni/Letter to parents

Croeso i dudalen Blwyddyn 1 / Welcome to year 1's page

 

Ein thema newydd am dymor yr Haf yw "Ditectifs yr Ardd". Cadwch eich llygaid ar dudalen Neges y dydd, ar Google classroom am weithgareddau hwyl newydd ac ar Seesaw.

 

Our new theme, for the Summer term is "Garden detectives". Keep a close eye on the Daily message page, on Google classroom for new and fun activities ac ar Seesaw.

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. 

Thank you very much for your support,

 

Miss Boyce, Mrs Reddy, Mrs Davenport a Mrs Jones

 

Mrs Reddy: rlancaster@santestudful.merthyr.sch.uk               

Miss Boyce: hboyce@santestudful.merthyr.sch.uk

Top