Menu
School Logo
Language
Search

Pontsticill a Pentwyn bl 1 Mrs Reddy a Miss Boyce

Llythyr i rieni/Letter to parents

Croeso i dudalen Blwyddyn 1 / Welcome to year 1's page

 

Mae'r Pick a mix addysgu o gartref yn cyfeirio eich plentyn at weithgareddau i gwblhau yn seiliedig ar ein ffocws addysgu presennol. Ein ffocws addysgu yw;

> Ymarfer dweud a darllen yr amser ar gloc anolog a ddigidol

> Datblygu sgiliau adio gan ddechrau gyda’r rhif mwyaf

> Adnabod a defnyddio arian (Gemau / Beth am chwarae rôl siop?)

> Ysgrifennu disgrifiad o anifail o Affrica

> Ymarfer sgiliau darllen, sillafu ac ysgrifennu  

> Anifeiliaid Affrica (labelu, creu llun, canu cân, gwylio fideos, darllen llyfrau)

> Ymarfer corff ( Gwersi Y.C Joe wicks ac Yoga)

 

Hefyd, bydd y dudalen 'Dysgu o gartref' yn eich cyfeirio at weithgareddau newydd, wefanau neu lincs defnyddiol. 

 

The Learning from home 'Pick and mix' refers to tasks to complete based on our present learning focuses. 

Our learning is focuses are;

> Practising telling the time both Analogue and digitally

> Developing adding skills by always starting with the biggest number

> Recognising and using money (Games/ why not role play shop?)

> Write a description of an African animal

> Practise reading, spelling and writing skills  

> Animals in Africa (Label, create a picture, sing a song, watch videos, read books)

> Physical education— (Joe wicks PE Lessons and Yoga)

 

The 'learning from home' page will also refer you to new tasks, useful websites and links.

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. 

Thank you very much for your support,

 

Mrs Reddy a Miss Boyce

 

Mrs Reddy: rlancaster@santestudful.merthyr.sch.uk               

Miss Boyce: hboyce@santestudful.merthyr.sch.uk

Top