Menu
School Logo
Language
Search

Blwyddyn 3 - Mrs Powell, Mrs Davies a Miss Phillips

Croeso i dudalen blwyddyn 3!

Welcome to year 3's page!

Croeso i flwyddyn 3 dosbarth Miss Phillips a Miss Sullivan 😁

Still image for this video

Croeso i flwyddyn 3 dosbarth Mrs Davies a Mrs Powell😁

Still image for this video

Llythyron i rieni/Letters to parents

Gwybodaeth defnyddiol- Cyfarwyddiadau Google Classroom a Seesaw/Useful information- Parent guide to Google Classroom and Seesaw

 

Trosolwg Tymor yr Gwanwyn/Overview of Spring Term

 

Cymraeg/ Welsh

Genres ysgrifenedig y tymor.

 • Ymateb i gelf/Reacting to art
 • Brawddegau ac atebion (ymateb i lun)/Questions and answers
 • Ymson Rhufeinwr- Soliloquy of a Roman soldier

 

Saesneg/ English

This terms genre.

 • English sounds
 • Diary Entry- Willy The Wimp/Wonderful
 • Information leaflet on Ramadan.

.

 

 

Mathemateg/ Mathematics

Elfennau'r Tymor/This terms themes

 • Perimedr
 • Arwynebedd
 • Mesur a phwyso
 • Amser
 • Tymheredd
 • Arian
 • Lluosi a rhannu
 • Ffracsiynau
 • Rhif- Adio, tynnu, dwblu, hanneri.

 

Pwysig/important

Dysgwch dabl 2, 5 a 10! Learn 2,5 & 10 times table!

 

Gwyddoniaeth/Science

Golau a Sain/Light and Sound

 

Top