Menu
School Logo
Language
Search

Blwyddyn 3 - Mrs Powell, Mrs Davies a Miss Phillips

Croeso i flwyddyn 3! Welcome to year 3!

Cewch yr holl wybodaeth angenrheidiol ar y dudalen hon.

You will find any important information on this page.

 

Trosolwg Tymor yr Hydref/Overview of Autumn Term

Thema'r hanner tymor cyntaf ydy Cymru. The theme for the first half term is Wales.

 

 

Cymraeg/ Welsh

Genres ysgrifenedig y tymor.

 • Gwaelodlin- Paragraff disgrifiadol am 'Yr Allwedd.' /Creative writing based on 'The Key.'
 • Poster perswâd 'Dewch i Ferthyr.' /Persuasive poster 'Come to Merthyr.'
 • Cerdyn post o draeth Aberystwyth. / A post card from Aberystwyth.

 

Saesneg/ English

This terms genre.

 • English sounds
 • Baseline- write a paragraph or simple sentences about a picture.

 

 

Llyfr Dosbarth/Class Novel

Ein nofel yr hanner tymor yma ydy 'Mr Ffiaidd' gan David Walliams! Mwynhewch y stori!

This half term year 3 teachers will be reading the story 'Mr FFiaidd' (Mr Stink) by David Walliams to the class. No work will be set on this novel. It is for pure enjoyment!

 

 

 

Mathemateg/ Mathematics

Elfennau'r Tymor/This terms themes

 • Darllen ac adnabod rhifau i 100, 1000 / Read & recognise number to 100/1000
 • Bondiau rhif / Number bonds to 10, 20, 100.
 • Odrifau, eilrifau / Odd & even numbers
 • Adio i 10, 20,100 / Addition 10, 20 100
 • Tynnu rhifau 2 ddigid / Subract 2 digit numbers
 • Adio i wirio tynnu / Addition to check subraction
 • Talgrynnu/ Rounding numbers
 • Dosrannu er mwyn adio/ Partition numbers for addition.
 • mwy/ llai na / more than, less than 

 

Pwysig/important

Dysgwch dabl 2, 5 a 10! Learn 2,5 & 10 times table!

 

Gwyddoniaeth/Science

Bwyta'n iach/Healthy eating.

 

Ymarfer Corff/Physical Education

Bydd ein gwersi ymarfer corff pob Dydd Iau. Cofiwch ddillad ac esgidiau addas.

Please bring a PE kit every Thursday.

 

Celf/Art

Byddwn yn astudio ac efelychu gwaith yr arlunydd Martyn Evans.

We will be studying and appreciating the work of Welsh artist Martyn Evans.

 

Manylion Cyswllt / Contact Details:

 

Miss Phillips - pphillips@santestudful.merthyr.sch.uk

Mrs Powell - lpowell@santestudful.merthyr.sch.uk

Mrs Debra Davies - dwilliams@santestudful.merthyr.sch.uk

 

Llythyron i rieni/Letters to parents

Croeso i flwyddyn 3 dosbarth Miss Phillips a Miss Sullivan 😁

Still image for this video

Croeso i flwyddyn 3 dosbarth Mrs Davies a Mrs Powell😁

Still image for this video

Gwybodaeth defnyddiol- Cyfarwyddiadau Google Classroom a Seesaw/Useful information- Parent guide to Google Classroom and Seesaw

Top