Menu
School Logo
Language
Search

Taf a Nant Ddu Blwyddyn 3

Croeso i dudalen blwyddyn!

Welcome to year 3's page!

Croeso i flwyddyn 3!

COFIWCH:- Fe fydd llyfrau darllen y plant yn cael eu danfon adref bob nos a disgwylir iddyn nhw cael eu dychwelyd yn y bore. Ar ôl darllen gyda'ch plant, llofnodwch neu ysgrifennwch nodyn yn y cofnod darllen.

REMEMBER:- Reading books will be sent home every day and need to be returned every morning. Please comment in their reading book after reading with them- English book comments in the back and Welsh book comments in the front of the book. Diolch.

 

*Os gwelwch yn dda, rhowch unrhyw arian mewn amlen wedi ei labeli gyda enw eich plentyn.

Please put any money that is sent to school in a labelled envelope. Diolch

 

Trosolwg Tymor yr Hydref/Overview of Autumn Term

 

Cymraeg/ Welsh

Genres ysgrifenedig y tymor.

 • Hunan gyflwyniad /self portrait
 • Brawddegau ac atebion (ymateb i lun)/Questions and answers
 • Dyddiadur Dawns y Dail/Autumn diary
 • Ail ysgrifennu stori Cantre'r gwaelod/ rewriting a story

 

Saesneg/ English

Read, write inc- An introduction to

 • English sounds
 • Adjectives to describe food
 • Descriptive writing- The Spell

.

 

 

Mathemateg/ Mathematics

Elfennau'r Tymor/This terms themes

 • Gwerth lle
 • Talgrynnu
 • Adio a Thynnu
 • Lluosrifau
 • Perimedr, arwynebedd a hyd
 • Amser
 • Tymheredd a rhifau negyddol
 • Pwyntiau'r cwmpawd

 

Pwysig/important

Dysgwch dabl 2, 5 a 10! Learn 2,5 & 10 times table!

Top