Menu
School Logo
Language
Search

Thema

20.04.20

 

Cystadleuaeth i’r teulu!

Defnyddiwch unrhyw beth o’ch bocs ailgylchu - pwy all adeiladu’r twr uchaf sy’n gallu sefyll am fwy na 10 eiliad heb gwmpo?

 

Family competition!

Build the highest tower. Use any materials from your recycling bin- who can build the tallest tower that can stand for more than 10 seconds?

 

Cofiwch i rannu eich lluniau/fideos gyda ni!

Remember to share your photos/videos with us!

 

Diolch

Top