Menu
School Logo
Language
Search

Tymor y Gwanwyn 2022

 

Ein thema am yr hanner tymor yw :

‘Chwedlau’r Ddraig’

 

Bydd y plant yn dysgu am:

· Fathau gwahanol o gestyll, eu nodweddion a sut y defnyddiwyd yn y Canol Oesoedd

· Cestyll penodol yng Nghymru a’r rheiny yn eu hardaloedd hwy eu hunain.

· Ddefnyddio a gwneud mapiau a chynlluniau

· Fywydau pobl yn y gorffennol

· Y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhwng cestyll a’r cartrefi lle maen nhw’n byw.

· Cofnodi eu syniadau a’u teimladau trwy dynnu lluniau, gwneud marciau ac ysgrifennu cynnar.

· Agweddau o dreftadaeth a thraddodiadau Cymru

· Ail adrodd chwedlau traddodiadol trwy chwarae a sgwrsio.

· Ddefnyddio eu sgiliau creadigol i gynllunio, gwneud a siarad am amrywiaeth o wrthrychau ac arteffactau sy’n gysylltiedg â’r thema.

 

 

Our theme for this half term is

 

‘Dragon Tales’

 

The children will learn about:

· Castles, their characteristics and how they were used in the Middle Ages.

· Specific castles in Wales and those in their area.

· People’s lives in the past. 

· How to use and make maps and plans.

· The similarities and differences between a castle and their homes.

· Aspects of heritage and tradition.

· How to replicate traditional tales through play and conversation.

·  How to use their creative skills to design, make and talk about a variety of objects and artefacts associated with the theme. 

· How to record their thoughts and feelings through drawing, mark marking and early writing.

 

Top