Menu
School Logo
Language
Search

Tymor yr Hydref 2021

Ein thema ar gyfer yr hanner tymor ydy "Beth Nesaf?"

Beth am ddarllen y stori yn y tý- a phwy a wyr efaillai mi fydd amser i chi ymweld 

â'r lleuad cyn amser ymolchi!?

 

Rydym ni sicr wedi mwynhau ein tasgau wrth fynd ar daith gyda Babi Tedi!

 

Our theme for the half term is "What's Next?"

-Why not read the story in the house and who knows,

there maybe time to visit the moon before bath time!

'Beth Nesaf?'

Dewch ar daith gyda Babi Tedi -Beth Nesaf? gan Jill Murphy

Dyma ni'n mwynhau ein wythnos Gwyddoniaeth a Thechnoleg ac yn ehangu ein sgiliau STEM! Roedd y Bachgen Bach Toes yn hapus iawn am ein hymdrechion! Da iawn blant!

 

Here we are enjoying our Science and Technology week and expanding our STEM skills! The Bachgen Bach Toes was very happy for our efforts! Da iawn blant!

Bachgen Bach toes tystiolaeth Dosbarth YJ 2021.mp4

Still image for this video

Bachgen Bach toes tystiolaeth 21 AD.mp4

Still image for this video
Top