Menu
School Logo
Language
Search

Y Criw Digidol/ Digital Crew

Mae’r Criw Digidol yn dysgu sgiliau penodol yn ymwneud a thechnolegau digidol ac yna’n ymweld â dosbarthiadau'r ysgol i rannu eu harbenigedd gyda disgyblion a staff. Maen nhw hefyd yn helpu’r gymuned trwy ymweld â chartref henoed yr ardal leol a helpu oedolion i ddefnyddio’r we. Fe fydd y criw yn brysur iawn yn y flwyddyn nesaf yn helpu paratoi’r ysgol am y Cwricwlwm Newydd. 

 

 

The Digital Crew teaches specific skills relating to digital technologies and then visits school classrooms to share their expertise with pupils and staff. They also help the community by visiting the home of local people and helping adults to use the web. The group will be very busy next year helping to prepare the school for the New Curriculum.

Top